Databeskyttelseserklæring

Personoplysninger indsamlet via Epsons onlinebutik

Udgave 1.0

Denne erklæring indeholder oplysninger om dine personoplysninger, der opbevares af Epson i forbindelse med din brug af Epsons onlinebutik

Epson opbevarer (og vil i fremtiden opbevare)

  • Oplysninger, som du tilvejebringer for Epson, gennem butikssiderne på Epsons websteder eller på anden måde
  • Oplysninger indhentet fra Epsons egne systemer om køb (herunder køb, der ikke blev fuldført) foretaget af dig gennem butikssiderne på Epsons websteder. Dette omfatter oplysninger indsamlet via cookies1 og andre lignende værktøjer.

For at foretage køb i Epsons onlinebutik er du forpligtet til at tilvejebringe en række personoplysninger. Felter, der skal udfyldes, er markeret som sådan. Alle andre informationsfelter er valgfrie.

"Epson" (den 'dataansvarlige' for oplysningerne) er:
Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark
E-mail: privacy@epson.eu

Formålet med behandling af personoplysninger om dig
('Behandling' betyder alt, hvad Epson gør med oplysningerne om dig, herunder indsamling, opbevaring, brug og videregivelse af dem.)
Det primære formål, til hvilket Epson behandler dine personoplysninger, er opfyldelsen, og registreringen, af transaktioner (herunder transaktioner, der ikke er blevet fuldført) med dig via Epson Store-webstedet. Dette omfatter sekundære formål såsom:

  • Opbevaring af dine oplysninger, præferencer og interesser, så du kan spare tid, når du gør yderligere brug af vores websteder, således at vi får indsigt i, hvilke dele af Epsons websted, og hvilke produkter og tjenester, der interesserer dig mest og for at skræddersy vores tilbud til dig.
  • Analyse af din og andres brug af Epsons websteder
  • Overvåge og optage/registrere enhver form for kommunikation med dig med henblik på kvalitetssikring og overholdelsesformål og til behandling af eventuelle problemer, som du giver udtryk for i en sådan kommunikation.

Retsgrundlaget for dette primære formål er, at det er nødvendigt til opfyldelsen af en kontrakt med dig. Grundlaget for det sekundære formål er, at det er nødvendigt med henblik på Epsons eller Epson koncernselskabernes legitime interesser i at forstå sine markeder og kunder.

Hvis du vælger at tilvejebringe oplysninger ud over det, som Epson kræver, at du tilvejebringer, er grundlaget for at behandle de pågældende oplysninger dit samtykke som indikeret af, at du frivilligt tilvejebragte oplysningerne. Du har ret til at tilbagetrække det pågældende samtykke til enhver tid. Du kan gøre dette ved at skrive til Epson på adressen vist ovenfor, eller på Kontakt Os.

Som led i sin behandling vil Epson udføre en del automatiseret profilering og beslutningstagning baseret på de oplysninger, som Epson opbevarer om dig, for at gøre oplysninger, der vises for dig mere relevante for dine interesser.

Hvis Epson i fremtiden ønsker at behandle dine oplysninger til andre formål, vil Epson først give dig oplysninger om det pågældende andet formål.

Epson opbevarer dine personoplysninger i en periode på 10 år.

Epson bruger tredjeparter til at udføre nogle behandlingsaktiviteter på dennes vegne. Nogle eller alle dine personoplysninger kan blive videregivet til dem, men de må kun bruge de videregivne oplysninger til de formål, som Epson opbevarer dine oplysninger til, og i overensstemmelse med Epsons instruktioner.

Som en "registreret" har du lovbestemte rettigheder til at anmode Epson om adgang til og berigtigelse eller sletning af personoplysninger, eller begrænsning af behandling vedrørende dig selv eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataoverførbarhed og retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

Epsons europæiske databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes ved at skrive til "The EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Holland, eller via e-mail: EDPO@epson.eu

Hvis du er bosat i et land uden for EEA, bliver dine personoplysninger overført til dette land.

1Cookies er datafiler, der placeres på en enhed, når den bruges til at besøge et websted. Disse cookies kan bruges til mange formål, herunder sporing af brugerpræferencer og besøgte internetsider, mens du bruger tjenesten. Du kan deaktivere cookies ved hjælp af din browsers indstillinger. Dog vil nogle funktioner på Epsons websteder muligvis ikke fungere korrekt, eller kan være langsomme, hvis du deaktiverer cookies. Vær desuden opmærksom på, at hvis du vælger at blokere cookies, kan nogle annonceringspræferencer, som er afhængige af cookies, muligvis ikke imødekommes.

Desuden bruges Google Inc.'s Google Analytics til at indsamle og analysere brugshistorik, osv. Disse bruger førstepartscookies til at registrere oplysninger om din adgang. Se venligst Google Inc.'s databeskyttelsespolitik for Google Analytics' databeskyttelsespolitik, der bruges af denne tjeneste: http://www.google.com/policies/privacy/

Denne erklæring vedrører kun oplysninger, der opbevares i forbindelse med Epsons onlinebutik. Hvis Epson behandler oplysninger om dig i andre optegnelser, vil du blive underrettet særskilt om dette.

Tilvejebragt i overensstemmelse med artikel 13 i EU's generelle forordning om databeskyttelse