Databeskyttelseserklæring for markedsføringsaktiviteter og Epson Onlinebutik*

Sidste opdatering maj 2023

Epson tager dit privatliv alvorligt, og denne erklæring tilvejebringer oplysninger om dine personoplysninger som kunde, der opbevares i Epsons markedsføringsdatabase, Epson Onlinebutikkens database og tilknyttede systemer, der er relateret til Epsons generelle websted.

(Du behøver ikke at tilmelde dig eller tilvejebringe personoplysninger for at gøre brug af Epsons generelle websteder. For at tilmelde dig Epson er de eneste oplysninger, du skal tilvejebringe, din e-mailadresse (plus bekræftelse på, at du er over 16 år). Alle andre informationsfelter ved tilmelding er valgfrie).

De personoplysninger, som Epson indsamler og opbevarer
(Personoplysninger er alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar levende person)

Epson opbevarer (og vil fremover opbevare) personoplysninger, som du vælger at give Epson, herunder oplysninger, når du tilmelder dig Epsons websted(er) og om Epsons interaktioner med dig. Det omfatter også personoplysninger, der indsamles via cookies og andre lignende værktøjer.

Disse personoplysninger kan være:

 • Identitets- og kontaktoplysninger: fornavn, efternavn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse og betalingsmetode.

 • Købsoplysninger: oplysninger indhentet fra Epsons egne systemer om køb (herunder køb, der ikke blev fuldført) foretaget af dig gennem Onlinebutikkens sider på Epsons websteder.

 • Markedsførings- og kommunikationsoplysninger: dine præferencer for modtagelse af markedsføring fra os og vores tredjeparter og dine kommunikationspræferencer.

 • Tekniske oplysninger: internetprotokoladresse (IP), dine loginoplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstilling og placering, typer og versioner af browser-plugin, operativsystem og platform og anden teknologi på de enheder, som du bruger til at tilgå dette websted.

 • Brugsoplysninger: oplysninger om, hvordan du bruger vores websted.

Den dataansvarlige
Epson Europe B.V. er den dataansvarlige for dine personoplysninger.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam, Holland.

Formål med Epsons behandling af dine personoplysninger
(“Behandling" betyder enhver aktivitet, som Epson og/eller dets datterselskaber udfører med personoplysningerne om dig)

A) Til markedsføringsaktiviteter

Det primære formål, hvortil Epson behandler dine personoplysninger som kunde, er markedsføringen af deres produkter, herunder direkte markedsføringsmeddelelser (som regel via e-mail, telefon, SMS, push-meddelelse) til dig, som omfatter:

 • identificere dig, når du kontakter os

 • overvåge dine præferencer, så du kan spare tid, når du søger på vores websted

 • behandle dine anmodninger om at deltage i markedsføringskampagner

 • overvåge og optage/registrere telefonopkald og skriftlig korrespondance med dig med henblik på kvalitetssikring og overholdelsesformål og til behandling af dine klager og henvendelser

 • forstå hvilke dele af Epsons websted og hvilke produkter og tjenester der interesserer dig mest.

B) Til Epson Onlinebutikken

Det primære formål, hvortil Epson behandler dine personoplysninger, er opfyldelsen og registreringen af transaktioner (herunder transaktioner, der ikke er blevet fuldført) med dig via Epson Onlinebutik-webstedet. Det sekundære formål omfatter:

 • Opbevaring af dine oplysnninger, præferencer og interesser, så du kan spare tid, når du gør yderligere brug af vores websteder, således at vi får indsigt i hvilke dele af Epsons websted og hvilke produkter og tjenester, der interesserer dig mest og for at skræddersy vores tilbud til dig.

 • Analyse af din og andres brug af Epsons websteder

 • Overvåge og optage/registrere enhver form for kommunikation med dig med henblik på kvalitetssikring og overholdelsesformål og til behandling af eventuelle problemer, som du giver udtryk for i en sådan kommunikation.

Retsgrundlag for opbevaring af dine personoplysninger

A) Legitime interesser i markedsføringsaktiviteter

Retsgrundlaget for dette er, at det er nødvendigt med henblik på Epsons eller Epson koncernselskabernes legitime interesser i at udføre markedsføringsaktiviteter.

B) Opfyldelse af en kontrakt for Epson Onlinebutikken

Retsgrundlaget for dette primære formål er, at det er nødvendigt til opfyldelsen af en kontrakt med dig. Grundlaget for det sekundære formål er, at det er nødvendigt med henblik på Epsons eller Epson koncernselskabernes legitime interesser i at forstå sine markeder og kunder.

C) Specifikt samtykke givet af dig i andre tilfælde

Hvis du vælger at tilvejebringe oplysninger ud over dem, som Epson kræver, at du tilvejebringer, er grundlaget for at behandle de pågældende oplysninger dit samtykke som indikeret af, at du frivilligt tilvejebragte oplysningerne. Du har ret til at tilbagetrække det pågældende samtykke til enhver tid. Du kan gøre dette ved at skrive til Epson på adressen vist ovenfor eller på ContactUsAboutYourData.

Som led i sin behandling vil Epson til dels udføre automatiseret profilering og beslutningstagning baseret på de oplysninger, som Epson opbevarer om dig, for at gøre oplysninger, der vises for dig mere relevante for dine interesser.

Hvis Epson i fremtiden ønsker at behandle dine oplysninger til andre formål, vil Epson først give dig oplysninger om det pågældende andet formål.

Hvis du har givet dit samtykke til dette, vil Epson også bruge dine personoplysninger til elektroniske markedsføringsmeddelelser (som regel via e-mail, telefon, SMS, push-meddelelse) til dig, som omfatter:

 • udføre undersøgelser og bede om din mening om vores produkter og tjenester

 • underrette dig om produkter eller tilbud, der kan være af interesse for dig

 • underrette dig om kampagner såsom gaver, konkurrencer og præmielodtrækninger.

 • markedsføringsanalyse og kundeprofilering

 • invitationer til begivenheder

Desuden bruger Epson værktøjer, der tilbydes af annonceringspartnere (f.eks. Google), som kan genkende dine enheder og levere annoncer til dig. Oplysningerne kan omfatte dit enheds-ID, din IP-adresse og oplysninger om din browser eller operativsystem eller anden identifikator i krypteret form. Oplysningerne kan behandles af udbyderne i hashed eller afidentificeret form.

Retsgrundlaget for dette er dit specifikke samtykke. Du kan tilbagetrække dit samtykke til dette yderligere formål (uafhængig af din ret til at gøre indsigelse mod Epsons behandling af oplysninger til de generelle formål, der er beskrevet ovenfor) til enhver tid ved at skrive til Epson på adressen vist ovenfor eller på ContactUsAboutYourData.

Hvor længe Epson opbevarer mine oplysninger til markedsføringsaktiviteter

Epson opbevarer dine personoplysninger i en periode på 2 år efter den sidste kontakt fra dig. Efter denne periode kan nogle oplysninger blive opbevaret men kun i en anonymiseret form eller som en del af arkiverede optegnelser.

Personoplysninger kan blive opbevaret i længere perioder, hvis forlængede opbevaringsperioder er påkrævet ved lov eller forordning og for at fastlægge, udøve eller forsvare Epsons juridiske rettigheder.

A) For Epson Onlinebutikken

Epson opbevarer dine personoplysninger i en periode på 10 år. Efter denne periode kan nogle oplysninger blive opbevaret men kun i en anonymiseret form eller som en del af arkiverede optegnelser.

Personoplysninger kan blive opbevaret i længere perioder, hvis forlængede opbevaringsperioder er påkrævet ved lov eller forordning og for at fastlægge, udøve eller forsvare Epsons juridiske rettigheder.

De personoplysninger, som Epson deler med tredjeparter og overfører uden for EØS

Epson bruger tredjeparter til at udføre nogle behandlingsaktiviteter på sine vegne. Nogle eller alle dine personoplysninger kan blive videregivet til dem, men de må kun bruge de videregivne oplysninger til de formål, som Epson opbevarer dine oplysninger til, og i overensstemmelse med Epsons instruktioner.

Nogle af vores eksterne tredjeparter er beliggende uden for EØS, så deres behandling af dine personoplysninger involverer en overførsel af oplysninger uden for EØS.

Epson deler dine personoplysninger inden for Epsons selskaber. Dette indebærer overførsel af dine personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Hvis du befinder dig i et land uden for EØS, vil dine personoplysninger også blive overført til det pågældende land.

Når Epson overfører dine personoplysninger uden for EØS, sikrer Epson en lignende grad af beskyttelse for dem ved implementering af mindst en af følgende sikkerhedsforanstaltninger:

 • Epson overfører kun dine personoplysninger til lande, der anses for at yde et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger af Europa-Kommissionen.

 • Når Epson deler dine personoplysninger inden for Epsons selskaber eller bruger visse tredjeparter, bruger Epson standardkontrakterne til overførsel af personoplysninger til tredjelande, der er godkendt af Europa-Kommissionen, hvilket giver personoplysninger den samme beskyttelse, som de har i Europa.

Du bedes kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger om den specifikke mekanisme, der bruges af os ved overførsel af dine personoplysninger uden for EØS.

Datasikkerhed

Epson har indført sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine oplysninger og forhindre dine personoplysninger i at gå tabt, brugt eller tilgået på en uautoriseret måde, ændret eller videregivet. Derudover giver Epson adgang til dine personoplysninger til de pågældende medarbejdere, agenter, kontrahenter og andre tredjeparter baseret på streng behovsbasis. De behandler kun dine personoplysninger i henhold til vores instruktioner, og de er underlagt tavshedspligt.

Epson har indført procedurer til at håndtere eventuelle formodede brud på persondatasikkerheden og vil underrette dig og enhver gældende myndighed om et brud, hvis vi er juridisk forpligtede til at gøre det.

Sådan kontaktes Epsons databeskyttelsesrådgiver
Den dataansvarlige for oplysningerne og dennes europæiske databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes ved at skrive til:

The EDPO
Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
Holland.

eller via e-mail: edpo@epson.eu

Kontakt Epson for at udøve dine rettigheder

Som en “registreret” har du lovbestemte rettigheder til at anmode Epson om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger, eller begrænsning af behandling vedrørende dig selv eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet og retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

Tilvejebring dine personoplysninger for Epson i denne formular, så vi kan bekræfte din identitet. Under visse omstændigheder kan vi anmode om yderligere former for identifikation fra dig, såsom dit pas eller kørekort.

Du kan til enhver tid udøve dine lovbestemte rettigheder ved at skrive til kontaktpersonerne ovenfor eller via linket ContactUsAboutYourData.

*Bemærk, at Epson Onlinebutik ikke er tilgængelig i alle lande.