Databeskyttelseserklæring

Personoplysninger om dem, der registrerer sig på Epsons hovedwebsteder

Udgave 1.0

Denne erklæring indeholder oplysninger om dine personoplysninger, der opbevares i Epsons markedsføringsdatabase og tilknyttede systemer.

Epson opbevarer (og vil i fremtiden opbevare)

 • Oplysninger, som du vælger at tilvejebringe for Epson, via Epsons websteder eller på anden måde
 • Oplysninger indsamlet fra Epsons egne systemer om din brug af Epsons websteder og om Epsons interaktioner med dig. Dette omfatter oplysninger indsamlet via cookies1 og andre lignende værktøjer.

Du behøver ikke at registrere eller tilvejebringe eventuelle personoplysninger for at gøre brug af Epsons hovedwebsteder. For at registrere dig hos Epson er de eneste oplysninger, som du skal tilvejebringe, din e-mailadresse (plus bekræftelse på, at du er over 16 år). Alle andre informationsfelter ved registrering er valgfrie.

"Epson" (den 'dataansvarlige' for oplysningerne) er:
Epson Europe B.V. (Data Protection Administration)
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands.

Formålet med behandling af personoplysninger om dig
('Behandling' betyder alt, hvad Epson gør med oplysningerne om dig, herunder indsamling, opbevaring, brug og videregivelse af dem.)
Det primære formål, til hvilket Epson behandler dine personoplysninger, er markedsføringen af sine produkter, herunder direkte markedsføringsmeddelelser til dig.

Dette omfatter, at:

 • identificere dig, når du kontakter os
 • overvåge dine præferencer, så du kan spare tid, når du søger på vores websted
 • behandle dine anmodninger om at deltage i markedsføringskampagner
 • overvåge og optage/registrere telefonopkald og skriftlig korrespondance med dig med henblik på kvalitetssikring og overholdelsesformål og til behandling af dine klager og henvendelser
 • forstå hvilke dele af Epsons websted, og hvilke produkter og tjenester, der interesserer dig mest

Retsgrundlaget for dette er, at det er nødvendigt med henblik på Epsons eller Epson-koncernselskabernes legitime interesser i at udføre markedsføringsaktiviteter.

Hvis du vælger at tilvejebringe oplysninger ud over det, som Epson kræver, at du tilvejebringer, er grundlaget for at behandle de pågældende oplysninger dit samtykke som indikeret af, at du frivilligt tilvejebragte oplysningerne. Du har ret til at tilbagetrække det pågældende samtykke til enhver tid. Du kan gøre dette ved at skrive til Epson på adressen vist ovenfor, eller på Kontakt.

Som led i sin behandling vil Epson udføre en del automatiseret profilering og beslutningstagning baseret på de oplysninger, som Epson opbevarer om dig, for at gøre oplysninger, der vises for dig mere relevante for dine interesser.

Hvis Epson i fremtiden ønsker at behandle dine oplysninger til andre formål, vil Epson først give dig oplysninger om det pågældende andet formål.

Hvis du har givet dit samtykke til dette, vil Epson også bruge dine personoplysninger til elektroniske markedsføringsmeddelelser (normalt via e-mail), som kan omfatte:

 • udføre undersøgelser og bede om din mening om vores produkter og tjenester
 • underrette dig om produkter eller tilbud, der kan være af interesse for dig
 • underrette dig om kampagner såsom gratis gaver, konkurrencer og præmielodtrækninger
 • markedsføringsanalyse og kundeprofilering
 • invitationer til begivenheder

Retsgrundlaget for dette er dit specifikke samtykke. Du kan tilbagetrække dit samtykke til dette yderligere formål (uafhængigt af din ret til at gøre indsigelse mod Epsons behandling af oplysninger til de generelle formål, der er beskrevet ovenfor) til enhver tid ved at skrive til Epson på adressen vist ovenfor eller på Kontakt.

Epson vil opbevare dine personoplysninger i en periode på 2 år efter den sidste kontakt fra dig. Efter denne periode kan nogle oplysninger opbevares, men kun i en anonymiseret form eller som en del af arkiverede optegnelser.

Epson bruger tredjeparter til at udføre nogle behandlingsaktiviteter på dennes vegne. Nogle eller alle dine personoplysninger kan blive videregivet til dem, men de må kun bruge de videregivne oplysninger til de formål, som Epson opbevarer dine oplysninger til, og i overensstemmelse med Epsons instruktioner.

Som en "registreret" har du lovbestemte rettigheder til at anmode Epson om adgang til og berigtigelse eller sletning af personoplysninger, eller begrænsning af behandling vedrørende dig selv eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataoverførbarhed og retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

Epsons europæiske databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes ved at skrive til "The EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Holland, eller via e-mail: EDPO@epson.eu

Hvis du er bosiddende uden for EU, overfører Epson nogle af dine personoplysninger uden for EU til Epson-koncernpersonale i den relevante region, og til kontrahenter i den relevante region, som Epson bruger til at levere tjenester. Dette vil være underlagt de beskyttelsesforanstaltninger, der er påkrævet ved lov.

1 Cookies er datafiler, der placeres på en enhed, når den bruges til at besøge et websted. Disse cookies kan bruges til mange formål, herunder sporing af brugerpræferencer og besøgte internetsider, mens du bruger tjenesten. Du kan deaktivere cookies ved hjælp af din browsers indstillinger. Dog vil nogle funktioner på Epsons websteder muligvis ikke fungere korrekt, eller kan være langsomme, hvis du deaktiverer cookies. Vær desuden opmærksom på, at hvis du vælger at blokere cookies, kan nogle annonceringspræferencer, som er afhængige af cookies, muligvis ikke imødekommes.

Desuden bruges Google Inc.'s Google Analytics til at indsamle og analysere brugshistorik, osv. Disse bruger førstepartscookies til at registrere oplysninger om din adgang. Se venligst Google Inc.'s databeskyttelsespolitik for Google Analytics' databeskyttelsespolitik, der bruges af denne tjeneste: http://www.google.com/policies/privacy/

Denne erklæring vedrører kun oplysninger i Epsons markedsføringsdatabase. Hvis Epson behandler oplysninger om dig i andre optegnelser, vil du blive underrettet særskilt om dette.

Tilvejebragt i overensstemmelse med artikel 13 i EU's generelle forordning om databeskyttelse