Fortrolighedspolitik


Indledning
Vi respekterer alle personers ret til beskyttelse af private oplysninger. Læs venligst vores politik for behandling af fortrolige oplysninger omhyggeligt, så du ved, hvordan vi indsamler og bruger de personlige oplysninger, som du giver os. Personlige data er oplysninger, der er relateret til en enkeltperson, der kan identificeres. Personens navn, alder, e-mail-adresse, hjemme- eller kontaktadresse, telefonnummer og IP-adresse er alle eksempler på personlige data.

Liste med afsnit – Klik på den relevante overskrift for at gå til det pågældende afsnit

1. Hvad dækker denne politik for behandling af fortrolige oplysninger?
2. Hvem er ansvarlig for de indsamlede personlige oplysninger?
3. Bemærk – hvis du er under 16 år
4. Skal jeg angive mine personlige oplysninger, når jeg besøger Epsons websted?
5. Hvorfor skal Epson have mine personlige oplysninger?
6. Yderligere oplysninger til dig
7. Hvor får Epson mine personlige oplysninger fra?
8. Hvem deler Epson mine personlige oplysninger med?
9. Hvilke rettigheder har jeg, når jeg har oplyst mine personlige oplysninger?
10. Kan Epson holdes ansvarlig for links til andre websteder?
11. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger iværksætter Epson for at beskytte mine personlige oplysninger?
12. Hvor længe opbevarer Epson mine personlige oplysninger?
13. Hvordan bruger Epson cookies ved indsamling af mine personlige oplysninger?
14. Hvordan kontakter jeg Epson?
15. Ændrer Epson denne politik?


1. Hvad dækker denne politik for behandling af fortrolige oplysninger?
Denne politik for behandling af fortrolige oplysninger dækker vores brug af dine personlige oplysninger.

2. Hvem er ansvarlig for de indsamlede personlige oplysninger?
Epson Europe B.V. håndterer de personlige data på dette websted. Virksomheden er registreret i Holland med registreringsnummer 33215466 og har hovedkontor på Hoogoorddreef 5 Amsterdam Zuidoost.

3. Bemærk – hvis du er under 16 år
Hvis du er under 16 år gammel, skal du ikke sende dine personlige oplysninger til os (f.eks. navn, adresse og e-mail-adresse). Hvis du er under 16 år og vil stille et spørgsmål eller bruge dette websted på en måde, der kræver, at du sender dine personlige oplysninger, skal en forælder eller værge gøre det på dine vegne.

4. Skal jeg angive mine personlige oplysninger, når jeg besøger Epsons websted?
Normalt har du adgang til en del områder på vores websted uden at fortælle os, hvem du er, eller sende personlige data om dig selv. Du har dog ikke adgang til områder på webstedet, der kræver dine personlige data. Du kan f.eks. blive bedt om at angive de minimumsoplysninger, der kræves for at gøre det muligt for os at sælge produkter og tjenester til dig eller svare på dine spørgsmål og forespørgsler.

5. Hvorfor skal Epson have mine personlige oplysninger?    
Vi vil indsamle dine personlige oplysninger, så vi kan:

 • opfylde vores forpligtelser i henhold til salgs-, købs- eller tjenestekontrakter med dig
 • give dig fordele i forbindelse med garanti og service efter salget
 • identificere dig, når du kontakter os
 • gemme dine foretrukne indstillinger, så du sparer tid, når du søger efter produkter på vores websted
 • overveje at ansætte dig, hvis du er interesseret i dette, eller behandle din ansøgning om et job hos os
 • foretage relevant kontrol af kreditværdighed

6. Yderligere oplysninger til dig
Af og til vil vi gerne bruge dine personlige oplysninger til andre formål end det, der er beskrevet ovenfor. Vi mener, at det kan være en fordel for dig. Vi har dog forståelse for, at du muligvis ikke ønsker, at dine oplysninger bruges på denne måde. Vi bruger ikke dine oplysninger til de formål, der er beskrevet nedenfor, hvis du har angivet, at du ikke ønsker at dine oplysninger skal bruges på denne måde, når du sender oplysningerne.

 • foretage undersøgelser og spørge om din mening om vores produkter og tjenester
 • underrette dig om nye produkter eller særtilbud, der kan have din interesse
 • underrette dig om marketingkampagner såsom gratis produkter, konkurrencer og lodtrækninger om præmier.
 • gennemføre marketinganalyse og kundeprofilering
 • registrere såvel telefonisk som skriftlig kommunikation med dig med henblik på kvalitetskontrol og overholdelse af lovgivningen samt behandling af eventuelle klager og forespørgsler.

7. Hvor får Epson mine personlige oplysninger fra?
Vi kan indhente oplysninger om dig en række steder, f.eks.:

 • fra dig, når du tilmelder dig på vores websted, køber et produkt fra os eller tilmelder dig en tjeneste, deltager i vores kampagnetilbud og undersøgelser, kontakter vores supportafdelinger, eller når du tilmelder dig vores offentlige begivenheder såsom udstillinger og messer.
 • når vi køber eller overtager nye virksomheder.
 • fra dokumenter, der er offentligt tilgængelige, f.eks. valglister.

8. Hvem deler Epson mine personlige oplysninger med?
I mange tilfælde deler vi ikke uden dit samtykke dine personlige oplysninger med andre, der ikke er en del af Epson-koncernen, medmindre:

 • det er nødvendigt for at sikre udførelsen af kontrakter, du har indgået med os, eller for at tilbyde tjenester, som du har accepteret, f.eks. udførelse af ordrer, gennemførelse af betaling og tilvejebringelse af marketinghjælp.
 • det er påkrævet i forbindelse med retssager eller ved opfyldelsen af vores lovmæssige forpligtelser.
 • det er påkrævet for at overholde gældende love og bestemmelser.
 • vi fusionerer eller overtages af tredjemand.

Vi kan overføre dine personlige oplysninger til vores datterselskaber inden for EU med henblik på konsolidering, lagring eller forenklet administration af kundeoplysninger.

9. Hvilke rettigheder har jeg, når jeg har oplyst mine personlige oplysninger?
Du har mange rettigheder i forbindelse med de personlige oplysninger, du sender til os. Du har blandt andet ret til:

 • til enhver tid at bede os om at oplyse, ændre eller slette de personlige oplysninger, vi har om dig. Hvis du ønsker at se eller ændre dine personlige oplysninger, skal du kontakte os som beskrevet nedenfor eller bruge formularen til brugerdataadgang på Epsons websted.
 • at afgive accept for at modtage kommunikation fra os eller til at anmode os om at fjerne dit navn fra vores forsendelsesliste. Hvis du modtager en e-mail med markedsføring fra os, har du mulighed for automatisk at fravælge den pågældende kommunikation eller alle e-mail-meddelelser med markedsføring fra os. Følg vejledningen i den e-mail, du har modtaget.

10. Kan Epson holdes ansvarlig for links til andre websteder?
Vores websted kan indeholde links til andre websteder. Vi gør opmærksom på, at vi ikke kan holdes ansvarlige for og ikke kontrollerer, hvordan dine personlige data behandles på disse websteder. Denne politik for behandling af personlige oplysninger gælder ikke for sådanne websteder, og vi opfordrer dig til at læse politikken for behandling af personlige oplysninger på de pågældende websteder.  

11. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger iværksætter Epson for at beskytte mine personlige oplysninger?
Vi har iværksat relevante tekniske og virksomhedsmæssige sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine personlige data mod sletning, uautoriseret adgang og misbrug.  Blandt tiltag er følgende:

 • Vi begrænser autoriseret medarbejderadgang til dine personlige data efter behov.
 • Vi kræver, at vores underleverandører og samarbejdspartnere overholder vores politik for behandling af personlige oplysninger samt de gældende love for beskyttelse af data og fortrolige oplysninger.
 • Vi giver dig mulighed for at beskytte dine kontodata med en adgangskode. Vi anbefaler, at du ikke vælger brugernavne og adgangskoder, der er nemme at gætte.
 • Vi opbevarer dine oplysninger på en sikker server.
 • Vi behandler betalingstransaktioner med Datacash og HTTP-kryptering med VeriSign-godkendelse. Vi opbevarer kun din købshistorik, ikke dine transaktionsdata.
 • Vi opretholder passende sikkerhed i vores fysiske afdelinger

12. Hvor længe opbevarer Epson mine personlige oplysninger?
Vi opbevarer dine data til udløbet af den periode, der er fastlagt i den gældende lovgivning, eller indtil du opsiger abonnementet på vores tjeneste eller anmoder os om at slette dine personlige oplysninger. Normalt opbevarer vi ikke dine personlige data længere end nødvendigt til det formål, som de blev indsamlet til.

13. Hvordan bruger Epson cookies ved indsamling af mine personlige oplysninger?
Cookies samler oplysninger om operativsystemet, herunder blandt andet browsertype, IP-adresse (Internet Protocol) og oplysninger om, hvilke områder af webstedet der besøges. Disse cookies gør det muligt for Epson at forbedre webstedets brugervenlighed og justere indholdet til dine behov.

Du kan blokere cookies ved at aktivere indstillingen i browseren, der gør det muligt at afvise alle eller nogle cookies. Hvis du indstiller browseren til at blokere alle cookies, har du dog muligvis ikke adgang til alle områder på vores websted. Medmindre du har ændret browserens indstilling, så den afviser cookies, sender vores system cookies, så snart du går ind på vores websted.

14. Hvordan kontakter jeg Epson?
Du er velkommen til at sende spørgsmål om og kommentarer til denne politik for behandling af personlige oplysninger eller de personlige oplysninger, vi har registreret om dig. Kommentarer og forespørgsler bedes sendt til privacy@epson.eu

15. Ændrer Epson denne politik?
Vi forbeholder os til enhver tid retten til at revidere denne politik. Fremtidige ændringer vises på denne side. Denne politik for behandling af personlige oplysninger er sidst opdateret i november 2011.