ETIK HOS EPSON

The Epson way

At glæde og overraske vores kunder med innovative produkter og serviceydelser er kun begyndelsen - vi ønsker at gøre verden til et bedre sted og at være en uundværlig virksomhed. Ved at drive vores virksomhed med integritet kan vi fortsætte med at beskytte investorer og tiltrække og bevare en talentfuld arbejdsstyrke. Enhver virksomhed kan overholde love og bekendtgørelser, men vi bestræber os på at gøre meget mere og være etisk robuste.

Principper for virksomhedens adfærd

Hvordan opfylder Epson sit sociale ansvar? Du kan få mere at vide om de principper, der ligger til grund for vores ledelsesfilosofi, nedenfor.

Vores principper

Alt Epsons personale, herunder ledere, administratorer og medarbejdere, pålægges at skulle følge vores principper.

Få mere at vide om virksomhedernes sociale ansvar