BETINGELSER FOR BRUG

Betingelser for brug

Ved brug af Epsons webside erklærer du dig indforstået med følgende betingelser.

Brug af webside

Det er kun tilladt at se og downloade indholdet på denne hjemmeside, hvis det bruges til private og ikke-kommercielle formål. Det er dog en forudsætning, at der på hver kopi henvises til alle ophavsrettigheder og andre ejendomsrettigheder til det oprindelige indhold.

Indholdet af Epsons webside er ophavsretligt beskyttet. Det må ikke ændres eller anvendes på andre websider. EPSON DEUTSCHLAND GmbH (i det følgende kaldet Epson) er et beskyttet mærke fra SEIKO EPSON CORPORATION (SEC).

Den foreliggende ret til brug ophæves omgående, hvis disse betingelser overtrædes. Hvis det er tilfældet, skal alt downloadet materiale slettes omgående.

Garanti

Hvis Epson har links til andre websider, skal det betragtes som en ekstra service. Epson påtager sig intet ansvar og giver ingen garanti i forbindelse med fremmede siders indhold. Epson har ingen indflydelse på indholdet på siderne, som linkene hører til, og distancerer os hermed fra dem.

Epson stiller websidens indhold til disposition men udelukker alle former for garanti i forbindelse med den. For indholdets rigtighed, fuldstændighed, aktualitet samt for dets egnethed til bestemte anvendelsesformål eller for tredjemands rettigheder giver Epson ingen garanti. Der tages forbehold for fejltagelser, skrivefejl, ændringer etc.

Risiko, som kan opstå ved brug af indholdet på Epson websiden, er brugerens ansvar. Epson giver ingen garanti for skader. Denne udelukkelse af garanti gælder dog ikke for forsæt og garanti, som er lovmæssigt foreskrevet og ikke kan ændres.

Ændringer

Epson kan til hver en tid og uden forudgående varsel foretage ændringer i indholdet på denne webside eller de deri anførte produkter, priser eller leveringsmuligheder etc.

Der eksisterer ingen pligt til at opdatere indholdet på denne webside. Derudover: Websidens indhold administreres af Epson. Retten i Tyskland er gældende som eneste ret. For handlende er værnetinget for alle retssager Düsseldorf, Tyskland.

Hvis man skaffer sig adgang til denne webside uden for Tyskland, sker det på eget ansvar. Brugeren er selv ansvarlig for, at den nationale ret overholdes.

De foreliggende betingelser gælder i den gældende, aktuelle version. Hvis websiden er omfattet af specielle klausuler, har disse forrang for de generelt gældende brugsbetingelser.