VISION OG STRATEGI

VISION OG STRATEGI

Introduktion

Vi spiller alle en rolle i at bygge en bedre fremtid. For Epson er en bæredygtig virksomhed lig med at være opmærksom på alle aspekter af vores organisation - lige fra den mindste elpære til den største fabrik.

CSR-strategi

Epson fortsætter med at bidrage til den større bevidsthed omkring globale, sociale problemer. Det er en del af vores mission at opbygge tillid gennem udvikling af innovative produkter og løsninger, der hjælper lokalsamfund med at skabe vækst og få fremgang. Vores løbende CSR-aktivitet hjælper med at skabe en bedre verden og er grundstenen i Epsons ledelsesfilosofi.

Bæredygtige udviklingsmål

"Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development" blev indført i 2015 på FN's "Sustainable Development Summit", hvor over 150 af verdens førende ledere deltog.

Denne agenda er en handlingsplan for mennesker, planeten og fremgang, der omfatter en erklæring og en række mål for bæredygtig udvikling.

Som angivet i sin ledelsesfilosofi sigter Epson efter at blive en uundværlig virksomhed - en ambition, Epson betragter som værende i overensstemmelse med realiseringen af FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG'er).

Ledelse

Epsons CSR-ledelseskontor har en direkte rapporteringslinje til virksomhedens direktør. CSRs globale direktør er medlem af bestyrelsen hos Seiko Epson og har det overordnede ansvar og den overordnede bemyndigelse for CSR-aktiviteter i Epson Group.

CSR-organisation

Missionen hos CSR-ledelseskontoret er at fremme CSR-aktiviteter i hele Epson Group og hjælpe med at gøre Epson til en uundværlig virksomhed.

CSR-nøgletemaer

For at nå de mål, der er angivet i vores ledelsesfilosofi, og for at blive en uundværlig virksomhed mener vi, at det er vigtigt at identificere udfordringer og håndtere dem gennem positive virksomhedsaktiviteter.

I 2017 udvalgte Epson CSR-temaer ved at tage højde for sociale problemer, der er defineret af ISO 26000 og andre kilder. Vi evaluerede dem fra både vores perspektiv og et socialt perspektiv og prioriterede nøgletemaerne i "Key CSR Themes (Materiality)"-matrixen. Få mere at vide om vores CSR-nøgletemaer nedenfor.

HOVEDFORRETNINGSOCIALTMILJØLEDELSE
Udvikling af nye produkter og serviceydelser med førende teknologiProduktkvalitet og kommunikationEffektiv brug af energi og ressourcerOverholdelse
En virksomhedsdrift justeret i forhold til globale sociale tendenserForbrugernes sundhed og sikkerhedKlimaændringer og global opvarmningStyrke informationssikkerheden
Forbedring af produktiviteten ved at udnytte ICTFremme mangfoldighedBidrage til miljøet gennem produkter og serviceydelser
Produkternes konkurrenceevneUdvikling, ansættelse og fastholdelse af menneskelige ressourcer
Strategisk marketingRespekt for menneskerettigheder
Styring af forsyningskæde

Forpligtelse

Epson har som medlem af samfundet en kompromisløs tilgang til socialt ansvarlig, virksomhedsmæssig adfærd på områder som overholdelse, menneskerettigheder, miljømæssig handling, alsidig arbejdsstyrke og styring af forsyningskæden. Vi tager seriøst hånd om disse og andre sociale udfordringer og arbejder på løsninger. Vi ønsker at gøre Epson til en uundværlig virksomhed ved at praktisere en etisk virksomhedsmæssig adfærd og ved at spille en central rolle i at skabe en bedre verden via vores produkter og serviceydelser.

Rapportering

Vi er forpligtede til at sikre gennemsigtighed og har dokumenteret vores CSR-aktiviteter siden 1999.

Priser

Epsons løbende forpligtelse til at skabe en bedre fremtid er blevet anerkendt i hele Europa.

Find ud af mere om Corporate Social Responsibility