EPSON OG MILJØET

Epson & the Environment

Epson og miljøet

Vi spiller alle en rolle i at bygge en bedre fremtid. For Epson er en bæredygtig virksomhed lig med at være opmærksom på alle aspekter af vores organisation - lige fra den mindste elpære til den største fabrik. Det driver vores innovation, vækst, motiverer vores arbejdsstyrke, og i sidste ende sikrer det vores samfundsbidrag. Det er også en vigtig del af, hvordan vi samarbejder med vores partnere i hele forsyningskæden.

Environmental Vision 2050

Epsons vision er at blive en uundværlig virksomhed, der benytter sine effektive og kompakte præcisionsteknologier til at opnå bæredygtighed i en cirkulær økonomi.

Epson vil blive CO2-negativ og fri for 1 undergrundsressourcer i 2050 for at opnå bæredygtighed og berige lokalsamfund.

“Vi er dedikerede til at tilbyde virksomheder i Europa et klart “grønt valg” i de produkter, de bruger." udtaler Yoshiro Nagafusa, direktør for Epson Europe. "Jeg hører dagligt fra kunder om deres behov for teknologi, der er bedre for miljøet, omkostningseffektiv og effektiv. Alt dette har Epson leveret og bedriften, sammen med de samlede gevinster, tilfalder vores erhvervskunder, der har valgt at skifte fra laser- til inkjetteknologi."

I 2008 etablerede Epson Miljøvision 2050, en erklæring om vores miljømæssige mål helt frem til år 2050. Verden har siden ændret sig. Den globale indsats for at opnå social bæredygtighed accelererer, idet FN indfører målene for bæredygtig udvikling (målene for bæredygtig udvikling, SDG'erne) og Paris-aftalen, der kortlægger en vej mod dekarbonisering. I lyset af disse ændringer har Epson revideret visionen i 2018 og angivet tre handlinger, som virksomheden bør foretage.

I marts 2021 reviderede Epson visionen yderligere og satte specifikke mål, der afspejler Epsons stærke engagement i at løse større samfundsmæssige problemer som f.eks. dekarbonisering og ressourcegenbrug.

Epson har fastlagt mål for reduktion af drivhusgasudledninger indtil 2030 i overensstemmelse med 1,5 °C-scenariet i Paris-aftalen og kriterierne for Science Based Targets-initiativet (SBTi).

Vigtige betingelser

Mål for 2025

Som en del af vores 2025 Corporate Vision ønsker vi at bidrage til udviklingen af et bæredygtigt samfund ved at udnytte effektive og kompakte præcisionsteknologier for at reducere miljøpåvirkningen af produkter og serviceydelser i hele deres levetid

Store virksomheder som Epson har styrken til at påvirke ændringer hurtigst muligt pga. vores store vingefang i de globale forsyningskæder og påvirkning gennem produktudvikling for at gøre modellen for cirkulær økonomi til en realitet. Selv i nutidens digitalt drevne verden betragtes printeren som et vigtigt forretningsværktøj hos 77 % af medarbejdere i EU52. Forskning bekræfter også, at læsning af tekst på tryk i modsætning til på digitale skærme resulterer i en bedre forståelse, koncentration og lavere stressniveauer3. For eksempel bruger vores WorkForce Pro-inkjetprintere nu op til 96 % mindre energi, producerer op til 94 % mindre spild og udleder op til 92 % mindre CO2 end sammenlignelige laserprintere4.

Ud over at forbedre designet og ydeevnen af eksisterende produkter har anvendelsen af principperne for cirkulær økonomi krævet, at Epson ser på sin forretning i et nyt lys. Vi har startet vores projekt for cirkulær økonomi for at sikre, at denne tankemodel afspejles i hele vores virksomhed og det fællesskab, vi arbejder i, såsom genbrug af printerpatroner på Epson Telford og tredjepartscertificering i alle vores processer.

Nogle af vores resultater hidtil

Mål

Vigtigheden af vores mål for Europa

Epsons europæiske rapport om bæredygtighed med titlen "The Green Choice" beskriver vores forpligtelse over for socialt ansvar (CSR) i hele virksomheden. Den belyser fremskridt inden for energi-, vand- og CO2-besparelser i hele Epsons europæiske organisation; vores indsats gennem forsyningskæden og produktionen; og vores dedikation til at skabe miljøvenlige produkter, der gør det muligt for virksomheder at reducere deres miljømæssige fodaftryk.

Miljømæssig historie

Epsons historie inden for miljømæssige projekter og politikker begyndte med et program til tvunget forureningskontrol, som kørte over fire årtier. I slutningen af 90'erne offentliggjorde Epson sine resultater i en årlig miljørapport. Siden begyndelsen af det nye årtusinde har Epson igen udvidet sit område og er aktiv inden for genplantningsprojekter, energikontrol og programmer til nul udledning. Læs mere om nogle af Epsons miljømæssige milepæle nedenfor.

Harmoni, samarbejde og miljømæssig indsats

Epson blev grundlagt i 1942 i Suwa, en by i Nagano-præfekturets frodige og naturlige miljø. Harmonisk sameksistens med de samfund, hvor vi opererer, har længe været en hjørnesten i virksomheden, og selvom vores drift er blevet udvidet til hele verden, har vores respekt for miljøet aldrig vaklet. Det viste vi i 1988, hvor Epson blev verdens første virksomhed til at annoncere, at den ville fjerne ozonlagsnedbrydende chlorfluorcarboner (CFC'er) fra sin drift.

1942 - 2010+

Her hos Epson drives teknologien af vores forpligtelse over for samfundet og miljøet. Vi fokuserer på det vigtige og eliminerer det unødvendige for at skabe større værdi. Med denne kernefilosofi har Epson altid gjort en stor indsats for at imødekomme miljømæssige behov, og det vil vi fortsat gøre.

Livscyklustænkning

Fra den første skitse til indtræden i en genbrugsproces: Alle vores produkter er udviklet med tanke på en økologisk, bæredygtig livscyklus. Dette er nøglestrategien for vores miljøvenlige produkter, og den bærer vores bestræbelser på at reducere miljøpåvirkningen gennem vores porte ind i jeres hjem og kontorer.

Vi opsætter konkrete mål for miljøspecifikationer, der skal opnås i fasen for produktplanlægning. Og vi har introduceret en "Design for Environment (DfE)"-proces, hvori vi evaluerer vores resultater i og efter designfasen.

Miljøstyring

Vi spiller alle en rolle i at bygge en bedre fremtid. For Epson er en bæredygtig virksomhed lig med at være opmærksom på alle aspekter af vores organisation - lige fra den mindste elpære til den største fabrik.

Virksomhedsafdelinger i Epson Group etablerer deres egne miljømæssige handlingsplaner og udfører aktiviteterne ved hjælp af et miljøstyringssystem. Vi foretager interne vurderinger for at kontrollere resultaterne i forhold til handlingsplanerne og tager korrigerende handlinger efter behov.

Vi bestræber os på at:

Nyt perspektiv

Vores engagement slutter ikke ved portene på Epsons produktionsanlæg. Vores bestræbelser påvirker allerede de daglige rutiner hos vores kunder og forretningspartnere.

Billede: "Earth glinting in the sun" © ESA/NASA

Produkter

Epson er forpligtet til at udvikle miljøvenlige produkter, hvilket betyder, at bæredygtighed overvejes hele vejen fra koncept til fuldførelse. Sammen med et miljøvenligt design betyder dette også fjernelse af skadelige stoffer i hele vores produktsortiment.

Potentielle CO₂-besparelser på energiomkostninger for Epsons kunder⁶

Ved at skifte til Epsons inkjetprintere til erhvervsbrug kunne vores kunder have sparet op til 65,7 mio. euro på deres energiforbrug og op til 124.000 ton CO2 over to år.

Miljøvenlige produkter

Produktion

Den økologiske optimering af vores produktionsprocesser er et af de kerneområder, hvor vores politikker ændrer på tingene. Vi fokuserer hovedsagelig på at forhindre global opvarmning, fjernelse af udledning samt kontrol med kemiske stoffer. Vi dedikerer endvidere vores bestræbelser på områder som et forbedret transportsystem, en veltilrettelagt håndtering af vand og stoffer samt en certificeret styring af miljørisici.

Miljøet - kernen i vores processer

Epson Telford er på forkant med Seiko Epsons miljømæssige aktiviteter og var den første afdeling i koncernen, der modtog ISO 14001.

Med ISO 14001-godkendelsen siden 1996 leverer det en ramme til håndtering af vores aktiviteter og udfører jævnligt kontrol for at sikre, at forbedringerne ikke kun udføres men også bevares. En kultur med kontinuerlig forbedring præger alt, hvad vi foretager os.

Produktgenbrug

Den ansvarlige og effektive behandling af vores produkter, når de tages ud af drift hos vores kunder og forretningspartnere, er vigtig.

Faktisk så vigtig at vi inkluderer en genbrugsstrategi allerede i planlægningsfaserne for vores produkter. Alle vores færdige produkter overholder WEEE-direktivet (direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr) fra 2005. For vores forbrugsvarer som patroner har vi etableret et indsamlingssystem, der sørger for en sikker returnering af tomme patroner til Epson.

Vi bestræber os på at indsamle og genanvende så mange produkter og forbrugsstoffer som muligt for at bevare værdifulde miljøressourcer og reducere mængden af affald.

Miljøfællesskab

Vi betragter det som vores pligt at yde support og gennemføre strategier i det globale fællesskab. Sammen med vores kunder og forretningspartnere udvikler vi og deltager i programmer, der håndhæver økologisk tankegang og ansvar på områder som miljøbevidst virksomhedsdrift, miljøteknologi, miljøkommunikation og miljøuddannelse.

Miljøoplysninger

For at opfylde vores sociale ansvar som virksomhed (Corporate Social Responsibility - CSR) bestræber vi os på at forebygge miljøproblemer ved at levere en værdi, som overstiger forventningerne hos vores kunder og i samfundet.

EU-erklæring om overensstemmelse

Dokumenterne for Epsons erklæring om overensstemmelse er tilgængelige online, og der kan søges i dem efter produkttype og produkt.

¹ Ikke-vedvarende ressourcer såsom olie og metaller

² 3.639 it-beslutningstagere og -medarbejdere i Frankrig, Tyskland, Spanien, Italien og Storbritannien, FTI Consulting, som bestilt af Epson 2015.

³ Wastlund, Reinikka, Norlander & Archer, 2005: http://www.radford.act.edu.au/storage/reading-on-screens-v-paper.pdf.

⁴ Hvis du vil forstå disse tal, og hvordan de kan være til gavn for din virksomhed, kan du besøge www.epson.dk/maketheswitch.

⁵ Der bruges en smule vand til at opretholde en vis luftfugtighed inde i systemet.

⁶ Beregnet på grundlag af Epsons inkjetprintere til erhvervsbrug solgt over de sidste to kalenderår (CY16, CY17) på EU6-markeder - med et gennemsnitligt forbrug af produkterne på fire år.

⁷ Få flere oplysninger ved at besøge www.epson.dk/maketheswitch.

⁸ Markedsandel baseret på omsætning af SCARA-industrirobotter, 2011-2016 (kilde: Fuji Keizai "2012 - 2017 Worldwide Robot Market and Future Outlook").

⁹ Sammenlignet med en Epson LS3 SCARA-robot.

¹⁰ Sammenligning ved tilslutning til Ethernet (230 V).

¹¹ Dette produkt sælges af Seiko Watch Corporation.

¹² Sammenlignet med urhovedet (kabinet) på modeller i 7X-serien, der blev udgivet i 2012.