MÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Epsons miljøvision 2050 er i overensstemmelse med de mål for bæredygtig udvikling (Verdensmålene), der er vedtaget af FN.

Vi vil bidrage til at opnå en bedre og mere bæredygtig fremtid, som Verdensmålene er en vision for, ved at bruge vores effektive, kompakte og præcise teknologier og digitale teknologi til at forbinde mennesker, ting og information og ved at anvende nye ideer og metoder til at skabe ny værdi.

Vores engagement i Verdensmålene

Epson er fuldstændigt engageret i at opfylde Verdensmålene. Vores drift og aktiviteter er afstemt med vores mål, og de er integreret i vores mellem- og langsigtede planer og sætter retningen for alle vores bæredygtighedshandlinger. I 2022 blev vores engagement i Verdensmålene revideret og certificeret i henhold til Verdensmåls-standarden, der blev oprettet af Bureau Veritas. Det betyder, at vi var den første virksomhed i vores branche, der blev anerkendt af et certificeret organ som en organisation, der fuldt ud integrerer Verdensmålene i sine forretningsaktiviteter. Selvom Epson understøtter alle 17 mål, har vi identificeret fire Verdensmål, der er mest relevante, både med hensyn til den indvirkning, de har på Epson, og den indflydelse, vi har på dem.

SDG 4 Quality Education

Verdensmål 4 Kvalitetsuddannelse

Vi mener, at uddannelse er nøglen til at fremme bæredygtig udvikling, og vi er forpligtet til at øge bevidstheden om bæredygtighed i vores organisation, blandt vores forretningspartnere og leverandører og på tværs af samfundet. Vi tilbyder regelmæssig træning i miljømæssigt og socialt ansvar for vores medarbejdere og partnere, og vi søger at engagere unge fra grundskole til universitet om vigtige bæredygtighedsemner.

SDG 8 Decent Work and Economic Growth

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vores medarbejdere er hjørnestenen i vores succes. Vi forpligter os til deres fysiske, mentale, sociale og økonomiske velbefindende og leverer de bedste arbejdsforhold for alle. Epson anerkender vigtigheden af lighed, mangfoldighed og inklusion, og vi er seriøse omkring at holde alle former for diskrimination og uretfærdig praksis ude af vores drift.

SDG 12 Responsible Consumption and Production

Verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion

Epsons langsigtede miljøvision er at opnå mere bæredygtighed i en cirkulær økonomi. Når det drejer sig om at lukke ressourcekredsløbet, vil vi opnå dette gennem effektiv brug af ressourcer - herunder reduktion af materialernes størrelse og vægt, brug af genbrugsmaterialer, minimering af produktionstab, forlængelse af produktets levetid og renovering samt genbrug af produkter. Gennem vores teknologiske innovationer søger vi at minimere de miljøpåvirkninger, som vores kunder pådrager sig, når de bruger Epsons produkter.

SDG 13 Climate Action

Verdensmål 13 Klimaindsats

For at understøtte Epsons globale forpligtelse til at reducere CO2-udledningen i overensstemmelse med 1,5 °C-scenariet i 2030 og blive CO2-neutral i 2050 tager Epson Europe skridt til at reducere miljøpåvirkningen. Vi arbejder på at reducere de direkte og indirekte udledninger, der er forbundet med vores forretnings- og produktionsaktiviteter (område 1, 2 og 3), f.eks. ved at bruge 100% vedvarende elektricitet i alle europæiske regionale salgshovedkontorer og vores produktionssted i Storbritannien.

Opdag mere om bæredygtighed hos Epson