CIRKULARITET

For at bidrage til dannelsen af en cirkulær økonomi, hvor affaldet minimeres, arbejder vi på at reducere udledningen og bevare vandressourcerne i vores produktionsprocesser. Vi fremmer også effektiv brug af begrænsede ressourcer ved at gøre produkter mindre og lettere, ved at indsamle og genbruge udtjente produkter og ved at udvikle digitale inkjetudskrivningsløsninger.

Vores japanske tradition for sho sho sei (kompakt, effektiv, præcis) har været et ledende princip i vores tilgang til mere bæredygtig produktion og betyder, at vi altid har søgt at få mest muligt ud af vores dyrebare og begrænsede ressourcer. Dette omfatter reduktion af produkternes størrelse og vægt, brug af genbrugsmaterialer til fremstilling, minimering af produktionstab, forlængelse af produktets levetid og anvendelse af en tilgang til "brug, brug og genbrug" af alle vores produkter.

Vi samarbejder med en række organisationer om at udvikle mere bæredygtige materialer, der kan bruges til fremstilling og emballering af vores produkter. Vi implementerer vores tørfiberteknologi for at udforske måder at udvikle biomasseplast på ved dyrkning af Euglena – ved at adskille papir i fine cellulosefibre gennem enzymatisk nedbrydning. Biomasseplast kan fremstilles ved at udvinde Euglenas sukkerkrystaller, hvilket vil reducere brugen af petroleumsafledt plast.

At opnå bæredygtighed i en dekarboniseret økonomi er en højt prioriteret udfordring (materialitet), som vi mener er afgørende for, at vi kan håndtere i vores aktiviteter. Vi stræber efter at opnå dette gennem fire hovedområder:

Solar panels
Dekarboniseringsinitiativer

Brug af vedvarende energi og energibesparende udstyr og faciliteter, fjernelse af drivhusgasser, engagerende leverandører og forfølgelse af CO2-fri logistik.

Earth
Lukkede ressourcekredsløbsinitiativer

Reduktion af strømforbrug, forlængelse af levetiden (levering af langsigtet korrigerende vedligeholdelse) og nedskalering af produktionsudstyr.

Busy office
Reduktion af kundernes miljøpåvirkning

Reduktion af strømforbrug, forlængelse af levetiden (levering af langsigtet korrigerende vedligeholdelse) og nedskalering af produktionsudstyr.

Dry Fiber Technology
Tørfiberteknologi

Anvendelse af tørfiberteknologi ved hjælp af naturligt afledte (plastfri) materialer og genbrug af råmaterialer som metaller og papir.

Opdag mere om bæredygtighed hos Epson