EPSON OG MILJØET

Billede: "The big picture" © ESA/NASA

Epson og miljøet

Vi spiller alle en rolle i at bygge en bedre fremtid. For Epson er en bæredygtig virksomhed lig med at være opmærksom på alle aspekter af vores organisation - lige fra den mindste elpære til den største fabrik. Det driver vores innovation, vækst, motiverer vores arbejdsstyrke, og i sidste ende sikrer det vores samfundsbidrag. Det er også en vigtig del af, hvordan vi samarbejder med vores partnere i hele forsyningskæden.

Miljøvision 2050

Epsons vision er at blive en uundværlig virksomhed, der benytter sine effektive og kompakte præcisionsteknologier til at opnå bæredygtighed i en cirkulær økonomi.

Epson har etableret og arbejder hen mod vores Miljøvision 2050, en foranstaltning der er taget for at håndtere klimaændringer. Vi tilstræber at gøre dette ved ikke blot at fokusere på klimabeskyttelse og biodiversitet men også ved at se på bæredygtighed og den cirkulære økonomi som en mere omfattende strategi.

"Vi er dedikerede til at tilbyde virksomheder i Europa et klart "grønt valg" i de produkter, de bruger," siger Kazuyoshi Yamamoto, direktør for Epson Europe. "Jeg hører dagligt fra kunder om deres behov for teknologi, der er bedre for miljøet, omkostningseffektiv og effektiv. Alt dette har Epson leveret og bedriften, sammen med de samlede gevinster, tilfalder vores erhvervskunder, der har valgt at skifte fra laser- til inkjetteknologi."

Mål for 2025

Som en del af vores 2025 Corporate Vision ønsker vi at bidrage til udviklingen af et bæredygtigt samfund ved at udnytte effektive og kompakte præcisionsteknologier for at reducere miljøpåvirkningen af produkter og serviceydelser i hele deres levetid

Store virksomheder som Epson har styrken til at påvirke ændringer hurtigst muligt pga. vores store vingefang i de globale forsyningskæder og påvirkning gennem produktudvikling for at gøre modellen for cirkulær økonomi til en realitet. Selv i nutidens digitalt drevne verden betragtes printeren som et vigtigt forretningsværktøj hos 77 % af medarbejdere i EU53. Forskning bekræfter også, at læsning af tekst på tryk i modsætning til på digitale skærme resulterer i en bedre forståelse, koncentration og lavere stressniveauer4. For eksempel bruger vores WorkForce Pro-inkjetprintere nu op til 96 % mindre energi, producerer op til 94 % mindre spild og udleder op til 92 % mindre CO2 end sammenlignelige laserprintere5.

Ud over at forbedre designet og ydeevnen af eksisterende produkter har anvendelsen af principperne for cirkulær økonomi krævet, at Epson ser på sin forretning i et nyt lys. Vi har startet vores projekt for cirkulær økonomi for at sikre, at denne tankemodel afspejles i hele vores virksomhed og det fællesskab, vi arbejder i, såsom genbrug af printerpatroner på Epson Telford og tredjepartscertificering i alle vores processer.

Billede: © Charlie Waite

Miljømæssig historie

Epsons historie inden for miljømæssige projekter og politikker begyndte med et program til tvunget forureningskontrol, som kørte over fire årtier. I slutningen af 90'erne offentliggjorde Epson sine resultater i en årlig miljørapport. Siden begyndelsen af det nye årtusinde har Epson igen udvidet sit område og er aktiv inden for genplantningsprojekter, energikontrol og programmer til nul udledning. Læs mere om nogle af Epsons miljømæssige milepæle nedenfor.

Erklæring vedrørende holdning til det globale miljø

Vores budskab er enkelt: "Bedre produkter til en bedre fremtid". Og faktisk omfatter disse seks enkle ord erklæringen, som sætter os i stand til at gøre vores bedste for vores kunder, vores forretningspartnere og vores miljø hver eneste dag.

Livscyklustænkning

Fra den første skitse til indtræden i en genbrugsproces: Alle vores produkter er udviklet med tanke på en økologisk, bæredygtig livscyklus. Dette er nøglestrategien for vores miljøvenlige produkter, og den bærer vores bestræbelser på at reducere miljøpåvirkningen gennem vores porte ind i jeres hjem og kontorer.

Vi opsætter konkrete mål for miljøspecifikationer, der skal opnås i fasen for produktplanlægning. Og vi har introduceret en "Design for Environment (DfE)"-proces, hvori vi evaluerer vores resultater i og efter designfasen.

Miljøstyring

Vi spiller alle en rolle i at bygge en bedre fremtid. For Epson er en bæredygtig virksomhed lig med at være opmærksom på alle aspekter af vores organisation - lige fra den mindste elpære til den største fabrik.

Virksomhedsafdelinger i Epson Group etablerer deres egne miljømæssige handlingsplaner og udfører aktiviteterne ved hjælp af et miljøstyringssystem. Vi foretager interne vurderinger for at kontrollere resultaterne i forhold til handlingsplanerne og tager korrigerende handlinger efter behov.

Nyt perspektiv

Vores engagement slutter ikke ved portene på Epsons produktionsanlæg. Vores bestræbelser påvirker allerede de daglige rutiner hos vores kunder og forretningspartnere.

FÅ MERE AT VIDE

Billede: "Earth glinting in the sun" © ESA/NASA

Produkter

Epson er forpligtet til at udvikle miljøvenlige produkter, hvilket betyder, at bæredygtighed overvejes hele vejen fra koncept til fuldførelse. Sammen med et miljøvenligt design betyder dette også fjernelse af skadelige stoffer i hele vores produktsortiment.

Produktion

Den økologiske optimering af vores produktionsprocesser er et af de kerneområder, hvor vores politikker ændrer på tingene. Vi fokuserer hovedsagelig på at forhindre global opvarmning, fjernelse af udledning samt kontrol med kemiske stoffer. Vi dedikerer endvidere vores bestræbelser på områder som et forbedret transportsystem, en veltilrettelagt håndtering af vand og stoffer samt en certificeret styring af miljørisici.

Produktgenbrug

Den ansvarlige og effektive behandling af vores produkter, når de tages ud af drift hos vores kunder og forretningspartnere, er vigtig.

Faktisk så vigtig at vi inkluderer en genbrugsstrategi allerede i planlægningsfaserne for vores produkter. Alle vores færdige produkter overholder WEEE-direktivet (direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr) fra 2005. For vores forbrugsvarer som patroner har vi etableret et indsamlingssystem, der sørger for en sikker returnering af tomme patroner til Epson.

Miljøfællesskab

Vi betragter det som vores pligt at yde support og gennemføre strategier i det globale fællesskab. Sammen med vores kunder og forretningspartnere udvikler vi og deltager i programmer, der håndhæver økologisk tankegang og ansvar på områder som miljøbevidst virksomhedsdrift, miljøteknologi, miljøkommunikation og miljøuddannelse.

FÅ MERE AT VIDE

Miljøoplysninger

For at opfylde vores sociale ansvar som virksomhed (Corporate Social Responsibility - CSR) bestræber vi os på at forebygge miljøproblemer ved at levere en værdi, som overstiger forventningerne hos vores kunder og i samfundet.

 1. Mængden af menneskelig aktivitet og miljømæssigt skadelige materialer (stoffer, der forringer eller forurener miljøet), der kan understøttes uden at påvirke miljøet. I "Miljøvision 2050" angives kuldioxid som et repræsentativt miljøskadeligt materiale, og den miljømæssigt bærende kapacitet antages for at være kapaciteten af jordens naturlige miljø til at understøtte den.
 2. Biologisk mangfoldighed, dvs. tilstedeværelsen af forskellige former for liv i et bestemt økosystem. Konventionen om den biologiske mangfoldighed definerer dette begreb som "mangfoldigheden af levende organismer fra alle kilder, herunder bl.a. terrestriske, marine og andre akvatiske økosystemer og de økologiske strukturer, de indgår i; dette omfatter mangfoldighed inden for de enkelte arter og mellem arterne samt økosystemernes mangfoldighed."
 3. 3.639 it-beslutningstagere og -medarbejdere i Frankrig, Tyskland, Spanien, Italien og Storbritannien, FTI Consulting, som bestilt af Epson 2015.
 4. Wastlund, Reinikka, Norlander & Archer, 2005: http://www.radford.act.edu.au/storage/reading-on-screens-v-paper.pdf.
 5. Hvis du vil forstå disse tal, og hvordan de kan være til gavn for din virksomhed, kan du besøge www.epson.dk/make-the-switch.
 6. Der bruges en smule vand til at opretholde en vis luftfugtighed inde i systemet.
 7. Beregnet på grundlag af Epsons inkjetprintere til erhvervsbrug solgt over de sidste to kalenderår (CY16, CY17) på EU6-markeder - med et gennemsnitligt forbrug af produkterne på fire år.
 8. Få flere oplysninger ved at besøge www.epson.dk/make-the-switch.
 9. Markedsandel baseret på omsætning af SCARA-industrirobotter, 2011-2016 (kilde: Fuji Keizai "2012 - 2017 Worldwide Robot Market and Future Outlook").
 10. Sammenlignet med en Epson LS3 SCARA-robot.
 11. Sammenligning ved tilslutning til Ethernet (230 V).
 12. Dette produkt sælges af Seiko Watch Corporation.
 13. Sammenlignet med urhovedet (kabinet) på modeller i 7X-serien, der blev udgivet i 2012.