VISION OG STRATEGI

Vores filosofi om effektiv, kompakt og præcis innovation går ud over teknologien. Det omfatter vores ambition om at bruge vores teknologi til at hjælpe med at overvinde globale miljøproblemer og andre samfundsmæssige problemer, at berige folks liv og at skabe en bedre verden. Vores miljøvision beskriver vores forpligtelse til at blive CO2-negativ og fri for underjordiske ressourcer inden 2050.

Epson 2025 Renewed Miljøvision

For at nå de mål, der er fastsat i vores Miljøvision 2050, fastsætter vi milepæle for 2025-midtvejsmål ved hjælp af tilbagestøbningsprocessen - en planlægningsteknik, hvor vi forestillede os vores ønskede 2050-resultat og identificerede scenarier, der kræves for at nå det resultat.

I 2021, da vi anerkendte, at det eksterne miljø, vi opererer i, var under udvikling, reviderede vi denne virksomhedsvision og navngav den Epson 2025 Renewed.

Som en del af Epson 2025 Renewed har vi afsat 100 milliarder yen (770 millioner euro) over ti år med fokus på dekarbonisering, ressourcegenbrug og et accelereret program til udvikling af miljøteknologier.

Miljøvision 2050

Vores globale miljøvision 2050 blev etableret i 2008 og sætter vores miljømål frem til år 2050. Vi stræber efter at blive CO2-neutrale ved at skifte til drivhusgasfri produktion og derefter mindske CO2 endnu mere. Dette omfatter udnyttelse af vedvarende elektricitet, reduktion af strømforbruget i udstyr og faciliteter, fjernelse af drivhusgasser og CO2-fri logistik. I første omgang vil vi minimere vores energiforbrug i forbindelse med produktion og produkter og skifte til vedvarende elektricitetskilder.

Vi sigter også mod at reducere vores kunders drivhusgasudledning ved at levere produkter, der har et mindre miljømæssigt fodaftryk, og ved at skifte til CO2-fri logistik. Derudover vil Epson begynde at undersøge/udvikle teknologier og praktiske anvendelser til at fjerne og indfange drivhusgasser fra atmosfæren – for eksempel ved at lagre kulstof i biomaterialer og bruge dem semipermanent i forskellige applikationer.

Vi vil ændre dramatisk på den måde, vi bruger verdens naturlige kapital på. Vi vil blive fri for underjordiske ressourcer inden 2050. I stedet vil vi bruge genanvendte metaller, plastik og andre tidligere udvindede mineraler som overjordiske ressourcer sammen med vedvarende energikilder som sol, vind, vand, geotermisk varme, træ og biomasseressourcer.

Reduktion af vores udledninger

Vi har forpligtet os til at reducere de samlede udledninger af vores produkter og tjenester inden 2030 i overensstemmelse med 1,5 °C-scenariet. Vi vil opnå dette ved at reducere miljøpåvirkningen fra vores produkter og tjenester og i vores forsyningskæder.

Certificeringer og anerkendelser

Højdepunkter omfatter:

Opdag mere om bæredygtighed hos Epson