EN MERE BÆREDYGTIG FORSYNINGSKÆDE

Som en global organisation søger vi at dekarbonisere, lukke ressourcekredsløbet, udvikle miljøteknologier og levere produkter og tjenester, der reducerer miljøpåvirkninger. Vi bestræber os på at reducere denne indvirkning tidligt i livscyklussen i indkøbsfasen.

Vi søger at opbygge gensidigt fordelagtige relationer med vores forretningspartnere og leverandører. Vi beder dem om at opretholde de højeste standarder for integritet og etik, men samtidig respekterer vi deres autonomi og uafhængighed. Vi tror på, at vi gennem samarbejde kan være med til at løse samfundsmæssige udfordringer og bæredygtighed.

På globalt plan og i overensstemmelse med vores engagement i SDGs, har vi sat to overordnede mål for vores forsyningskæde:

1. For at sikre arbejdstagerrettigheder og -sikkerhed

2. At realisere et bæredygtigt samfund

Leverandøretik og adfærdskodeks

Som medlem af Responsible Business Alliance (RBA), som er en global koalition dedikeret til virksomhedernes sociale ansvar i globale forsyningskæder, beder vi vores leverandører om at overholde de samme høje etiske standarder, som vi gør. Vi tror på, at vi gennem samarbejde kan være med til at adressere bæredygtighed og samfundsmæssige udfordringer.

Vores retningslinjer for Epson Groups leverandører omfatter et adfærdskodeks, som beskriver vores forventninger til vores leverandører med hensyn til arbejdskraft, sundhed og sikkerhed, miljø, etik og ledelsessystemer. Det er baseret på RBA's adfærdskodeks, og alle Epson Europe-leverandører forventes at overholde det.

Ansvarlige mineraler

Vi er forpligtet til at sikre, at Epsons produkter indeholder ansvarligt indkøbte mineraler. Vi fremmer forståelsen af vores standarder for indkøb af ansvarlige mineraler i hele vores forsyningskæde og med vores produktionsanlæg over hele verden.

Europæisk distributionscenter

Vores vigtigste europæiske centrale distributionscenter ligger i Bedburg, Tyskland, og administrerer import og eksport af varer. Vi fokuserer på bæredygtighedsinitiativer inden for vores lagerdrift og på at minimere CO2-udledningen fra vores opstrøms- og nedstrømstransport.

Opdag mere om bæredygtighed hos Epson