Databeskyttelseserklæring

Personoplysninger opbevaret i Epsons Print365-optegnelser

Denne erklæring giver oplysninger om dine personoplysninger, der opbevares og behandles i Epsons Print365 Service og eventuelle tilknyttede systemer:

  • De grundlæggende kontaktoplysninger såsom dit navn, din e-mailadresse og telefonnummer, som du muligvis angav, da du tilmeldte dig det dedikerede Print365-område på Epson-webstedet.
  • Oplysninger tilføjet af Epson-medarbejdere vedrørende henvendelser fra dig og om omfanget af din interesse i Epson-produkter.

“Epson” (den ‘dataansvarlige’ for oplysningerne) er:
Epson Europe B.V. (Data Protection Administration (Databeskyttelsesadministration))
Atlas ArenA, Azië building
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam
Holland
E-mail: EDPO@epson.eu

Formålet med behandling af personoplysninger om dig
(‘Behandling’ betyder alt, hvad Epson gør med oplysningerne om dig, herunder indsamling, opbevaring, brug og videregivelse af dem.)

Det eneste formål, hvortil Epson behandler dine personoplysninger, er for at muliggøre kontakt (fra Epson og dets datterselskaber) med dig for at levere Print365 Service.

Hvis du vælger at tilvejebringe oplysninger ud over det, som Epson kræver, at du tilvejebringer, er grundlaget for at behandle de pågældende oplysninger dit samtykke som indikeret af, at du frivilligt tilvejebragte oplysningerne. Du har ret til at tilbagetrække det pågældende samtykke til enhver tid. Du kan gøre dette ved at skrive til Epson på adressen vist ovenfor.

Hvis Epson i fremtiden ønsker at behandle dine oplysninger til andre formål, vil Epson først give dig oplysninger om det pågældende andet formål.

Hvis du har givet dit samtykke til dette, vil Epson også bruge dine personoplysninger med det formål at sende elektroniske markedsføringsmeddelelser til dig (normalt via e-mail til dig), som kan omfatte:

  • udføre undersøgelser og bede om din mening om vores produkter og tjenester.
  • underrette dig om produkter eller tilbud, der kan være af interesse for dig.
  • underrette dig om kampagner såsom gratis gaver, konkurrencer og præmielodtrækninger.
  • markedsføringsanalyse og kundeprofilering.
  • invitationer til begivenheder.

Retsgrundlaget for dette er dit specifikke samtykke. Du kan tilbagetrække dit samtykke til dette yderligere formål (uafhængigt af din ret til at gøre indsigelse mod Epsons behandling af oplysninger til de generelle formål, der er beskrevet ovenfor) til enhver tid ved at skrive til Epson på adressen vist ovenfor.

Epson vil opbevare dine personoplysninger, så længe du er registreret i Epsons optegnelser. Når dette ikke længere er gældende, bliver dine oplysninger kun opbevaret som en arkivoptegnelse.

Epson bruger autoriserede forhandlere til at indgå kontrakt med dig og levere Print365 Service. Nogle eller alle dine personoplysninger kan blive videregivet til dem, men de må kun bruge de videregivne oplysninger til de formål, som Epson opbevarer dine oplysninger til, og i overensstemmelse med Epsons instruktioner.

Under visse omstændigheder kan en tredjemand behandle dine personoplysninger til sine egne formål. I et sådant tilfælde fungerer en sådan tredjemand som dataansvarlig og ikke længere som Epsons databehandler.

Som en “registreret” har du lovbestemte rettigheder til at anmode Epson om adgang til og berigtigelse eller sletning af personoplysninger, eller begrænsning af behandling vedrørende dig selv eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataoverførbarhed og retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

Epsons europæiske databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes ved at skrive til “The EDPO, Epson Europe B.V. Atlas ArenA Azië building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Holland” eller, via e-mail: EDPO@epson.eu

Hvis du befinder dig eller driver virksomhed uden for EU, overfører Epson nogle af dine personoplysninger uden for EU til Epson-koncernpersonale i den relevante region, og til kontrahenter i den relevante region, som bruges af Epson til at levere tjenester. Dette vil være underlagt de beskyttelsesforanstaltninger, der er påkrævet ved lov.

Tilvejebragt i overensstemmelse med artikel 13 og 14 i EU’s generelle forordning om databeskyttelse