SIKKERHEDS­LØSNINGER TIL PROFESSIONEL BILLEDBEHANDLING

DOWNLOAD BROCHURE

Epson og sikkerhed

Hos Epson forstår vi, at sikkerhed er vigtig for virksomheder - for at beskytte dine data og for at sikre, at bestemmelser overholdes. Det er vigtigt at forstå risiciene, men vi implementerer også en række forskellige sikkerhedsfunktioner i vores produkter for at hjælpe med til at beskytte din virksomhed.

Hvad er sikkerhedsrisiciene?

Det kan være let for virksomheder at overse nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når det drejer sig om netværkstilsluttede enheder, f.eks. multifunktionsprintere (MFP) og scannere, men disse kan være udsat for den samme type sikkerhedssvagheder som alle andre tilsluttede eller netværkstilsluttede enheder.

Risiciene kan reelt deles op i to sikkerhedsproblemer: som et indgangspunkt til din virksomheds netværk og som en lagerplads for personlige oplysninger.

Datatab fra et udskrivnings- og scanningsperspektiv

I en undersøgelse foretaget af Quocirca af 200 virksomheder med over 1.000 medarbejdere spurgte markedsanalysefirmaet: "Hvor bekymret er du for hver af følgende trusler mod udskrivningssikkerheden i jeres organisation?" Rangeret højt på listen og som et gennemsnit af alle sektorer var bekymringen om adgang til et it-netværk via en usikret printer sammen med manglende revisionsspor for brugen af printere, scannere og kopimaskiner.

De blev også spurgt: "Hvad er arten af datatab fra et udskrivningsperspektiv?" Den største af de rapporterede bekymringer var, at udskriftsjobbet blev opsnappet i udskrivningskøen eller på et netværk hurtigt efterfulgt af tyveri eller kopiering af en printers harddisk og datalækage fra uafhentede udskrivningsjob i outputbakken. (Quocirca, Print security: An imperative in the IoT era, 2017)

Undersøgelsen fra Quocirca fremhæver, at der er flere forskellige former for sikkerhedsproblemer, som virksomhederne kender til og er bekymrede for. Det bliver kort beskrevet, hvordan disse sårbarheder kan håndteres og begrænses ved hjælp af hardware- og softwarefunktioner.

Hvad er GDPR, og hvad er dets relevans for enhedssikkerhed?

EUs persondataforordning (GDPR - General Data Protection Regulation) erstatter databeskyttelsesdirektivet 95/46/EF og erstatter også lokal lovgivning. Den er udarbejdet for at harmonisere databeskyttelseslove i hele Europa og styrke alle EU-borgeres ret til beskyttelse af personlige oplysninger og til at ændre den måde, som organisationer håndterer beskyttelsen af personlige oplysninger på.

Hvad udgør personlige data?

Alle oplysninger, der har relation til en naturlig person eller en "registreret person", som kan bruges til direkte eller indirekte at identificere personen. Det kan være alt fra et navn, et foto, en e-mailadresse, bankoplysninger, opslag på sociale netværkssteder, medicinske oplysninger eller en computers IP-adresse.

Hvad er sanktionerne for manglende overholdelse?

Organisationer kan idømmes bøder på op til 4 % af deres årlige globale omsætning for brud på GDPR eller op til 20 millioner euro1. Det er vigtigt at bemærke, at disse regler gælder for både dataansvarlige og databehandlere, hvilket betyder, at 'Clouds' ikke vil være undtaget fra håndhævelsen af GDPR.

Hvad har dette at gøre med Epson?

Printere, multifunktionsenheder og scannere skal alle betragtes som en del af en overordnet strategi for informationssikkerhed. Dette betyder, at data krypteres, hvor det er muligt, udskrivningsjob frigives kun til autoriserede brugere, og enheder beskyttes mod skadelig malware.

Epsons tilgang til sikkerhed

Hos Epson fortsætter vi med at styrke de funktionelle netværksfunktioner i vores enheder for at forbedre brugervenligheden for vores kunder og for at følge med i udviklingen i vores informationsorienterede samfund. I vores fremstillingsprocesser tager vi hensyn til sikkerhed i hele produktets livscyklus - fra designfasen til kunden er færdig med at anvende produktet.

Der kræves især sikkerhedsmæssige overvejelser for computere og servere, når der er tale om enheder, der opretter forbindelse til og bruger et netværk. Hos Epson har vi følgende tilgang til sikkerhed, så kunderne trygt og enkelt kan bruge vores produkter.

1.

Vi behandler vores produkters sikkerhed som grundlag for vores produkters kvalitet.

2.

Vi leverer aktivt oplysninger og viden om sikkerhed til vores kunder.

3.

Vi arbejder hele tiden på at beskytte mod sikkerhedsproblemer.

Vigtige sikkerhedsfunktioner på Epsons printere og multifunktionsenheder

Udskrivning med pinkode

Begræns adgang til fortrolige, udskrevne oplysninger ved at bruge den sikre pinkodefunktion på vores WorkForce Pro-printere. Printerne understøtter også de seneste sikkerheds- og krypteringsprotokoller, herunder IPSEC og IEEE802.1x, og giver dermed større tryghed.

Sikker/krypteret kommunikation

Du kan filtrere IP-adresser, servicetyper, modtagelses- og transmissionsportnumre osv., der skal have adgang til Epsons enheder, ved hjælp af funktionen IP-filtrering. Det er også muligt at kryptere al netværkskommunikation ved brug af IPSec-funktionen. Afhængig af kombinationen af disse filtre kan du vælge, om du vil acceptere eller blokere data fra en bestemt klient, og om du vil acceptere eller blokere bestemte datatyper.

Beskyttelse af din adressebog

Når du batchredigerer en All-in-One-printers adressebog, kan du forhindre offentliggørelse af adresseoplysninger og uautoriseret manipulation ved at kræve en administratoradgangskode. Da flere adressebøger kan gemmes som en krypteret fil, kan du også forhindre offentliggørelse af personlige oplysninger, som f.eks. faxnumre og e-mailadresser, ved udskiftning eller sikkerhedskopiering af All-in-One-printeren.

Når du bortskaffer din MFP

Når du overfører eller bortskaffer en printer, kan du sætte alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne (initialisering) for at forhindre offentliggørelse af fortrolige oplysninger.

Vigtige sikkerhedsfunktioner på Epsons scannere og multifunktionsenheder

Sikker dokumentbehandling og effektiv dataadministration

Administratorer kan styre en lang række opgaver centralt fra scanning af jobprofiler til brugeradgangsrettigheder. It-administratorer har mulighed for at kontrollere adgangsrettigheder til job på en række forskellige måder, herunder bruger-id og din adgangskode, LDAP-Active Directory, login med id-kort og pinkode.

På enhed

Administratorer kan eksternt låse skærme for at forhindre uautoriserede profilændringer. Dette gør det muligt at sikre hver brugers jobspecifikke profiler, uanset hvor de er i virksomheden.

PDF-beskyttelse

Føj dokumentbegrænsning på filniveau til scannede PDF-filer med adgangskodebeskyttelse, der beskytter mod uautoriseret filåbning.

Ejendomsbeskyttelse

Begræns dokumentmodtagernes handlinger og muligheder ved at begrænse redigerings- og udskrivningsfunktioner.

PDF/A

Opret PDF'er, der overholder PDF/A-1 eller ISO19005-1-standarder.

Sikker scanning

Du kan scanne data til adgangskodebeskyttede PDF-filer. Dette kan forhindre tredjeparter i at se dokumenter uden tilladelse.

Vigtige sikkerhedsfunktioner, der er tilgængelige via softwareløsninger

Forhindring af uautoriseret adgang til multifunktionsenheder og scannere

Godkend og identificer brugere og deres adgangsprofiler automatisk. Kontrollér og spor, hvad de enkelte brugere må og ikke må gøre på en enhed, så du beskytter værdifulde forretningsdata gennem hele forretningsprocessen. Gør overholdelse bedre ved at bruge beskyttet adgang til MFP'er og autoriserede, prædefinerede funktioner. Dette bidrager til på afgørende vis at sænke muligheden for lækage af oplysninger fra MFP'er.

Scan-til-mig

Selvom afsendelse af dokumenter via e-mail er en effektiv og praktisk måde at dele dokumenter på, kan fremgangsmåden være risikabel. Sendte dokumenter, der indeholder følsomme oplysninger (f.eks. bankkontooplysninger eller fødselsdatoer), som utilsigtet sendes til en forkert person, kan have alvorlige konsekvenser. Godkendte brugere scanner dokumenter og e-mailer resultaterne til en prækonfigureret e-mailadresse for at undgå, at scannede dokumenter med fortrolige oplysninger og regulerede dokumenter distribueres forkert.

Kontrol af fildestination

Prædefinerede arbejdsgange, faxnumre og e-mailadresser sikrer, at dokumenter sendes til de korrekte destinationer. Epson kan hjælpe organisationer med at undgå fejldirigering af scannede dokumenter og reducere fejl med prædefinerede registreringsprocesser.

Automatiser forretningsprocesser

Regelbaserede løsninger til dokumentgenkendelse giver mulighed for, at scannede dokumenter automatisk kan sendes til de rigtige team. Avancerede dataudtrækningsværktøjer, herunder genkendelse af tegn og mærker, stregkoder samt databaseopslag, giver mulighed for, at vigtigt indhold bekræftes nøjagtigt og leveres til forretningsprogrammer, så dobbeltarbejde reduceres og manuel indgriben holdes nede på et minimum.

Afskær medarbejdere i at hente dokumenter, de ikke er autoriserede til

Sikker udskrivning maksimerer brugen af alle delte enheder og sørger for, at fortrolige dokumenter ikke havner i forkerte hænder. Dokumenterne frigives sikkert af ejeren for at forhindre, at fortrolige eller følsomme data ligger og flyder. Samtidig sikres det, at oplysningerne kun ses af den tilsigtede modtager.

Dokumentstyringssystemer

Hvad er der i denne hvidbog:
  • Introduktion
  • Udforskning af funktionerne i dokumentstyringssystemer (DMS'er)
  • Hvad du bør overveje, når du implementerer DMS'er
  • DMS-integrationsplanen på tre trin
  • Hvorfor er scannere vigtige for DMS'er?
  • N/A
HENT HVIDBOG

Kontakt os

Hvis du ønsker flere oplysninger om Epson løsninger, skal du blot angive dine oplysninger herunder, hvorefter du bliver kontaktet af en Epson medarbejder.

Felter, der er mærket med *, skal udfyldes.

Udfyld dette felt
Udfyld dette felt
Udfyld dette felt
Udfyld dette felt
Udfyld dette felt
Jeg vil gerne modtage e-mailinformation om fremtidige Epson produkter, kampagner, tilbud og arrangementer.

  1. Dette er den maksimale bøde, der kan pålægges for de mest alvorlige overtrædelser for f.eks. ikke at have tilstrækkelig kundesamtykke til at behandle data eller for at overtræde de overordnede Privacy by Design-koncepter (indbygget databeskyttelse). Der er en niveauinddelt tilgang til bøder, f.eks. kan en virksomhed få bøder på 2 % for ikke at have orden i deres registreringer, ikke at orientere den tilsynsførende myndighed og for ikke at foretage en vurdering af påvirkningen.