Udvidede garantibetingelser

36 måneders Carry-in-garanti
36 måneders Carry-in-garanti
EPSON Deutschland GmbH, Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch, efterfølgende kaldet Epson, giver købere af den udvidede Epson 3-års-garanti på stedet garanti for, at produktet fungerer upåklageligt og er i perfekt stand i henhold til de følgende bestemmelser:

1. Garantiens dækning

Garantien omfatter Epson-produktet med alle Epson-dele. Som led i denne garanti garanterer Epson, at produktet ikke har fabrikations- og materialefejl, som begrænser eller hindrer produktets funktionsdygtighed, hvis informationerne i betjeningsmanualen, som er vedlagt produktet ved køb, er overholdt, og den angivne udskriftskapacitet eller maksimale belastning for produktet (ved Epson Multimedie LC-projektorer maks. 6000 driftstimer) ikke overskrides.

Garantien gælder ikke for forbrugsdele og udskiftning af disse som f.eks. blæk, toner, forbrugsenheder til laserprintere og lamper til Multimedie-projektorer etc.

Garantien omfatter afhjælpning af alle skader eller mangler på produktet, som falder ind under garantien, i løbet af garantiperioden med et produkt af samme kvalitet eller ved reparation. Det udskiftede produkt eller udskiftede dele bliver Epsons ejendom. Udgifterne til materiale og arbejdstid samt frem- og tilbagesending af produktet til Epson og tilbage igen til kunden betales af Epson. Denne garanti er begrænset til Den Europæiske Unions område, Schweiz og Liechtenstein samt de østeuropæiske lande.

2. Garantiperiode

Garantien begynder den dato, produktet købes. Hvis slutkunden også erhverver den udvidede Epson-3-års-garanti i løbet af et år efter køb af produktet, forlænges garantiperioden til 3 år.

Alle garantikrav respekteres, som er gjort gældende direkte hos Epson-service i løbet af garantiperioden. Garantien slutter tre år efter køb af produktet og også, hvis der er givet garantiydelser.

3. Afvikling af garantien

Garantikrav respekteres kun, hvis produktet er vedlagt en regning, som indeholder alle nødvendige informationer om salgsdato, produktet, sælgeren og produktets serienummer. Epson kan kræve forelæggelse af originalen. Garantien kan overføres ved f.eks. privat salg med den tidligere nævnte oprindelige købskvittering.

4. Udelukkelse af garanti

Undtaget fra denne garanti er fejl og skader som følge af forkert brug, forkert opstilling eller installation, ydre påvirkning, f.eks. transportskader, skader på grund af stød eller slag, reparationer og ændringer, som er foretaget af tredjeperson, som ikke er autoriseret til dette. Undtaget er endvidere skader, som er opstået på grund af anvendelse af forbrugsmateriale som blæk og toner, som ikke er i overensstemmelse med de tekniske krav. Installation, program-, netværks- og driversoftware-understøttelse er ikke del af garantiydelsen. Ved Epson-nåleprinterne er printhovedet undtaget fra den 3-årige garanti som sliddel.

5. Anvendelse af garantien

Alle krav om garantiydelse skal foretages telefonisk via Epson-service. Køberen er forpligtet til at kontrollere produktet via selvtestprogrammer eller afhjælpe fejlmeldinger efter telefoniske anvisninger. Der er kun mulighed for serviceydelse, hvis fejlen ikke kan afhjælpes på afstand.

6. Generelle bestemmelser

Denne garanti regulerer definitivt retsforholdet mellem køberen og Epson. Krav om skadeserstatning, som går herudover, er udelukket, medmindre erstatningsansvaret er lovpligtigt.

Denne garanti gives som supplement til de eksisterende garantirettigheder, som eksisterer i forhold til sælgeren. Køberen kan derfor også gøre kontraktlige eller lovmæssige garantikrav gældende over for sælgeren.

36 måneders service på stedet
EPSON Deutschland GmbH, Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch, efterfølgende kaldet Epson, giver købere af den udvidede Epson 3-års-garanti på stedet garanti for, at produktet fungerer upåklageligt og er i perfekt stand i henhold til de følgende bestemmelser:

1. Garantiens dækning

Garantien omfatter Epson-produktet med alle Epson-dele. Som led i denne garanti garanterer Epson, at produktet ikke har fabrikations- og materialefejl, som begrænser eller hindrer produktets funktionsdygtighed, hvis informationerne i betjeningsmanualen, som er vedlagt produktet ved køb, er overholdt, og den angivne udskriftskapacitet eller maksimale belastning for produktet (ved Epson Multimedie LC-projektorer maks. 6000 driftstimer) ikke overskrides.

Garantien gælder ikke for forbrugsdele og udskiftning af disse som f.eks. blæk, toner, forbrugsenheder til laserprintere og lamper til Multimedie-projektorer etc.

Garantien omfatter afhjælpning af alle skader eller mangler på produktet, som falder ind under garantien, i løbet af garantiperioden med et produkt af samme kvalitet eller ved reparation. Det udskiftede produkt eller udskiftede dele bliver Epsons ejendom. Udgifterne til materiale og arbejdstid samt på-stedet-servicen bæres af Epson. Denne garanti er begrænset til Den Europæiske Unions område, Schweiz og Liechtenstein samt de østeuropæiske lande.

2. Vedligeholdelse og brugsafhængige udgifter

For bestemte produkter som f.eks. Epson-laserprintere kan der opstå vedligeholdelsesarbejde eller brugsafhængige udgifter på grund af udskiftning af sliddele. Ved vedligeholdelsesarbejde og/eller udskiftning af sliddele udført af Epson bærer køberen udgifterne til materiale-, arbejds- og kørselsudgifter. Vedligeholdelsesintervallerne, angivelsen af levetid for sliddele og angivelsen af udskriftskapacitet, hvis givet teknisk, er del af betjeningsmanualen eller serviceinformationerne, som er vedlagt produktet.

3. Garantiperiode

Garantien begynder den dato, produktet købes. Hvis slutkunden også erhverver den udvidede Epson-3-års-garanti i løbet af et år efter køb af produktet, forlænges garantiperioden til 3 år.

Alle garantikrav respekteres, som er gjort gældende direkte hos Epson-service i løbet af garantiperioden. Garantien slutter tre år efter køb af produktet og også, hvis der er givet garantiydelser.

4. Afvikling af garantien

Garantikrav respekteres kun, hvis produktet er vedlagt en regning, som indeholder alle nødvendige informationer om salgsdato, produktet, sælgeren og produktets serienummer. Epson kan kræve forelæggelse af originalen. Garantien kan overføres ved f.eks. privat salg med den tidligere nævnte oprindelige købskvittering.

5. Udelukkelse af garanti

Undtaget fra denne garanti er fejl og skader som følge af forkert brug, forkert opstilling eller installation, ydre påvirkning, f.eks. transportskader, skader på grund af stød eller slag, reparationer og ændringer, som er foretaget af tredjeperson, som ikke er autoriseret til dette. Undtaget er endvidere skader, som er opstået på grund af anvendelse af forbrugsmateriale som blæk og toner, som ikke er i overensstemmelse med de tekniske krav. Installation, program-, netværks- og driversoftware-understøttelse er ikke del af garantiydelsen. Ved Epson-nåleprinterne er printhovedet undtaget fra den 3-årige garanti som sliddel.

6. Anvendelse af garantien

Alle krav om garantiydelse skal foretages telefonisk via Epson-service. Køberen er forpligtet til at kontrollere produktet via selvtestprogrammer eller afhjælpe fejlmeldinger efter telefoniske anvisninger. Der er kun mulighed for serviceydelse, hvis fejlen ikke kan afhjælpes på afstand.

7. Reaktionstid

Epson stiller serviceydelsen til rådighed for kunden så hurtigt som muligt efter disse betingelser. Epson eller Epsons repræsentant kan foretage reparationsarbejde eller udskiftning af produktet på stedet hos kunden. Denne service udføres på hverdage fra mandag til fredag fra kl. 8.00 til 17.00. Den formodentlige reaktionstid og serviceydelsens art meddeles kunden ved serviceanmodning.

8. Generelle bestemmelser

Denne garanti regulerer definitivt retsforholdet mellem køberen og Epson. Krav om skadeserstatning, som går herudover, er udelukket, medmindre erstatningsansvaret er lovpligtigt.

Denne garanti gives som supplement til de eksisterende garantirettigheder, som eksisterer i forhold til sælgeren. Køberen kan derfor også gøre kontraktlige eller lovmæssige garantikrav gældende over for sælgeren.