Dr. Saget vælger WorkForce Pro WP-M4525 DNF

Til patientens fordel

Dr. Saget vælger WorkForce Pro WP-M4525 DNF

Der skal ikke spares på teknisk udstyr ved indretning af en lægepraksis. Dette gælder også for sekundært udstyr som f.eks. multifunktionsenheder. Lægerne Klaus Saget og Volker Riesopp taler om deres erfaringer.

Mange læger har efterhånden erkendt, at de skal køre deres praksis som små virksomheder for at kunne reagere på omkostningspresset inden for sundhedsvæsenet. Derfor er praktisk organisering et vigtigt område, og det er en forudsætning at have en moderne it-infrastruktur.

Hudspecialisterne Klaus Saget og Volker Riesopp, som har åbnet en hudklinik i Tyskland, ser også på det på denne måde. "Patienttilfredshed er det vigtigste. Vores mål er at tilbyde den bedste, individuelle pleje og behandling i overensstemmelse med de allernyeste medicinske teknikker", siger dr. Saget. Men det er ikke kun de diagnostiske behandlingsenheder, der er helt moderne. Lægerne sætter også stor pris på det moderne udstyr i baglokalet.

 

Blæk i praksissen

Ved at bruge Epsons WorkForce Pro WP-4525 har lægerne Saget og Riesopp sagt farvel til en bred række udstyr i deres lægepraksis, herunder printere, kopimaskiner og faxmaskiner. Den multifunktionelle WorkForce Pro kan udskrive, kopiere, faxe og scanne. Den har også en standardpapirkapacitet på 330 ark. Dette antal kan øges til 580 ark, hvis der er behov for det. WP-4525 fungerer ved udskrivningshastigheder på op til 16 A4-sider i sort-hvid og 11 A4-sider i farve pr. minut.

Denne multifunktionsenhed er som standard udstyret med et USB 2.0-interface, der kan tilsluttes den lokale pc. WP-4525 leveres også med et netværksinterface, der giver andre brugere på netværket mulighed for at drage nytte af systemet. Den fremstiller også farvescanninger i høj kvalitet ved en hastighed på op til 16 sider pr. minut. De digitaliserede dokumenter kan derefter blive yderligere behandlet og arkiveres på den tilsluttede pc eller sendes i en e-mail. Desuden kan medarbejderne i praksissen udskrive direkte fra en USB-nøgle via den integrerede USB-tilslutning.

Faxfunktionen har alle de funktioner, der forventes af en enkeltstående maskine. Inden for sundhedsvæsenet skal printere og multifunktionsenheder ikke kun levere flotte udskrifter og være økonomiske. De skal også opfylde andre kriterier, f.eks. lavt energiforbrug, de må ikke udsende støj, og de skal være fleksible og brugervenlige.

"Vi har brug for en printer, der sætter os i stand til hurtigt og nemt at udskrive patientfakturaer og korrespondance, formularer og informationsark til vores patienter. I Epsons multifunktionsinkjet fandt vi lige præcis den enhed, vi har brug for", konkluderer dr. Saget. Fordelen: Ved at bruge Epsons printer har praksissen kunnet konsolidere tre mindre laserprintere på en gang.