Verdens første system til papirfremstilling ved brug af tørproces kommer til Europa

PaperLab revolutionerer genbrug på kontoret ved at omdanne papiraffald til kontorpapir, der kan udskrives på, ved brug af en tørproces

Verdens første system til papirfremstilling ved brug af tørproces kommer til Europa

Epson, den globalt førende innovator, præsenterer i år for første gang i Europa PaperLab - verdens første 1system til papirfremstilling ved brug af tørproces. PaperLab kan fremstille nyt papir af sikkert destrueret papiraffald 2ved brug af en tørproces 3og kan fremstille tusindvis af ark genbrugspapir hver dag.

PaperLab er ideel til virksomheder, der med en sikker metode skal destruere fortrolige oplysninger, og som ønsker at genbruge papir på en miljøvenlig, miljøeffektiv og bæredygtig måde. PaperLab bliver vist for første gang i Europa på CeBIT-messen (Hannover 20.-24. marts) som en del af en større udstilling af Epsons innovative, kompakte præcisionsteknologi til arbejdspladsen.

Epsons globale præsident, Minoru Usui, vil deltage i CeBIT, hvor det er planen, at han skal præsentere PaperLab og Epsons nyeste sortiment af teknologier udviklet til arbejdspladsen. Hr. Usui holder også en hovedtale om fremtidens teknologi på arbejdspladsen og vil forklare, hvordan Epsons teknologi og fremtidsvision kommer til at udvikle arbejdspladserne og forbedre vores livskvalitet.

Hr. Usui kommer med følgende udtalelse: "Jeg er enormt stolt af at kunne præsentere PaperLab, verdens første system til papirfremstilling ved tørproces til kontorer. PaperLab kan fremstille nyt papir fra sikkert destrueret affaldspapir og kan fremstille tusindvis af ark genbrugspapir hver dag.

"PaperLab blev lanceret i Japan sidst på året 2016, og vi planlægger at sælge PaperLab i Europa fra efteråret 2018. Vores mål er at skabe et nyt økosystem for kontorudskrivning, hvor kunderne kan profitere af højhastighedsinkjetprintere, som bruger genbrugspapir fra PaperLab. PaperLab er ideel til virksomheder, der med en sikker metode skal destruere fortrolige oplysninger, og som ønsker at genbruge papir ved hjælp af en bæredygtig proces.

"Min vision er en verden, hvor du kan udskrive og derefter genbruge alt det papir, du ønsker. Jeg håber, at vi en dag kan udvikle PaperLabs i alle størrelser og se dem blive brugt i fabrikker, på kontorer og derhjemme."

Virksomhederne vil kunne bruge PaperLab til at fremstille papir i forskellige størrelser, tykkelser og typer, lige fra kontorpapir og visitkort til papir, der er farvet.

Som en del af virksomhedens forpligtelse til bæredygtighed har Epson i sin Miljøvision 2050 sat sig som mål at reducere CO2-emissionerne med 90 % på tværs af livscyklussen for alle virksomhedens produkter og tjenester.

PaperLab-funktioner

1. Tørfiberteknologi

Defibrering (optrævling)

En defibreringsenhed udviklet af Epson nedbryder mekanisk brugt papir i lange, tynde fibre uden brug af vand. Alle spor af oplysninger destrueres fuldstændigt og sikkert på et øjeblik.

Binding

Fibre fra det brugte papir bindes sammen ved hjælp af et bindemiddel. Dette materiale fås i en række forskellige farver, så brugerne af PaperLab kan fremstille papir i en lang række farver eller gøre det mere hvidt.

Formning

Der anvendes tryk på de sammenbundne fibre for at lave nye ark papir. Brugere af PaperLab kan fremstille A4- og A3-ark i forskellige tykkelser ved at angive indstillinger for papirtæthed, -tykkelse og -form.

2. Forbedret sikkerhed 

PaperLab forbedrer informationssikkerheden ved at destruere fortrolige dokumenter fuldstændigt. I stedet for at blive transporteret væk fra en leverandør, reduceres papiraffaldet til fine fibre på stedet. I modsætning til papir, der er kørt igennem en makulator, indeholder fibrene ingen forståelige oplysninger overhovedet. PaperLab er derfor den ideelle løsning til lokale offentlige kontorer og andre institutioner, der håndterer et stort antal fortrolige dokumenter. Den beskytter persondata og giver institutioner, familier og kunder ro i sindet.

3. Hurtig fremstilling af forskellige typer papir

PaperLab fremstiller det første nye ark papir på ca. tre minutter efter at have indført papiraffaldet og trykket på knappen Start. Den kan fremstille omkring 720 ark A4-papir i timen. Takket være opkvalificerende genbrug fås papir med højere værdi, f.eks. kopimaskinepapir, karton til visitkort eller farvet papir til løbesedler, så virksomheder og lokale offentlige kontorer kan fremstille alle slags papirprodukter, når de har brug for det.

4. Ringere miljøpåvirkning

PaperLab producerer papir i en fremstillingsproces uden vand. Normalt skal der bruges en kop vand til at fremstille et enkelt A4-ark. I betragtning af at vand er en værdifuld global ressource, mente Epson, at der var behov for en tørproces.

Bemærk! Der bruges en smule vand til at opretholde en vis fugtighedsgrad inde i systemet.

*1 PaperLab er det første system til fremstilling af papir ved hjælp af en tørproces til kontorer ifølge Seiko Epsons globale undersøgelse pr. november 2016.
*2 Systemet kan bruge almindeligt kopimaskinepapir i A3- og A4-størrelse som råmateriale.
*3 Der bruges en smule vand til opretholdelse af en vis fugtighedsgrad inde i systemet.