Ny forskning fremhæver den stigende tiltrækning af virksomhedens miljømæssige initiativer blandt medarbejderne, men virksomhedernes entusiasme halter bagefter

Simple ændringer i udskrivning kan reducere strømforbruget, spild og omkostninger

Ny forskning fremhæver den stigende tiltrækning af virksomhedens miljømæssige initiativer blandt medarbejderne, men virksomhedernes entusiasme halter bagefter

  • EMEA-organisationer går glip af nemme økonomiske fordele og CSR-fordele, som tilbydes af forbedrede teknologivalg
  • Simple ændringer i udskrivning kan reducere strømforbruget, spild og omkostninger

Februar 2017 - efterhånden som forpligtelsen over for miljørigtige tiltag bliver stadigt større på tværs af regulativer, forretningsmæssige og sociale sfærer, viser ny forskning udført af Epson, som udspurgte små og mellemstore virksomheder på tværs af dele af EMEA, at medarbejderne er meget interesserede i miljørigtige forholdsregler, mens virksomhederne halter bagefter med implementeringen.

Den miljørigtige indsats i virksomheder er fortsat fokuseret på "hurtige løsninger", som for eksempel papirgenbrug, lavenergibelysning - noget som 50 % af respondenterne oplyste, at deres organisationer har implementeret. Men mere langsigtede, virkningsfulde muligheder, som kan føre til forbedringer på virksomhedens bundlinje - herunder det at undersøge de teknologier, de implementerer - bruges i øjeblikket ikke. Faktisk oplyste kun en tredjedel (31 %) af respondenterne, at deres organisation har fokus på at overvåge den miljømæssige effektivitet og energieffektiviteten, og kun 26 % sagde, at de havde fokus på bestræbelser for at reducere deres samlede CO2-udslip.

At tænke strategisk på bæredygtighed kan være langt nede på virksomhedens agenda på grund af de tilsyneladende krav til tid og omkostninger for at opfylde sådanne bestræbelser, og 18 % af respondenterne er enige i, at bevarelse af miljøet kun vil være i fokus, hvis der ikke er nogen ekstra omkostninger forbundet med implementeringen. Endvidere mener 46 % af respondenterne, at interessen om bæredygtighed er steget inden for deres organisation i de seneste år, 19 % indrømmer, at de indførte tiltag kun er indført for at overholde lovgivningsmæssige krav. 

Overraskende er det, at kun 48 % af respondenterne anerkender, at miljøet kan have gavn af den rigtige teknologi. På et tidspunkt, hvor implementering af teknologi stiger i flere brancher og organisationer, er dette et område, hvor organisationer kan skabe langsigtede, miljømæssige forbedringer og samtidig forbedre den økonomiske gevinst.

Udskrivningspraksis og den anvendte teknologi er et af de områder, hvor virksomhederne kan spare penge.  Det er vigtigt at bemærke, at respondenterne forventer, at deres produktivitet vil falde med næsten en fjerdedel (21 %), hvis udskrivning ikke længere er tilgængeligt i deres organisation, og der findes muligheder for at forbedre udskrivningspraksis. Forskningen fremhæver, at 46 % af de udskrevne emner kasseres umiddelbart efter udskrivning eller har en meget kortsigtet anvendelse. Faktisk bliver 10 % af det, der udskrives, aldrig hentet ved printeren. Dette kunne antyde, at det ville være gavnligt at gennemgå udskrivningspolitikkerne og sørge for at have mere styr på udskrivning i al almindelighed.

"Der er en række løsninger, som organisationer kan anvende for bedre at håndtere udskrivning", siger Peter Ravnhøj hos Epson. "Forskning viser, at mindre end halvdelen (46 %) af organisationerne har valgt duplex som standard på deres printere. Ved at ændre denne ene ting kan virksomhederne spare halvdelen af deres papirforbrug. Desuden kan en gennemgang af udskrivningsteknologien på stedet udgøre yderligere besparelser - både miljø- og omkostningsmæssige. Inkjetteknologi kan reducere udgifterne til udskrivning med 50 % i forhold til laserteknologi samt reducere strømforbrug og spild med op til henholdsvis 96 og 94 %[1]. Desuden tilbyder administrerede udskrivningstjenester en løsning til at gennemgå og kontrollere udskriftsmængder og omkostninger." 

Hele 95 % af medarbejderne mener, at det er vigtigt at beskytte miljøet, og det er sandsynligvis disse medarbejdere, der vil kæmpe for den fremtidige indsats. Over hele linjen er det kun 13 % af organisationerne, som ikke gør noget forsøg på at implementere miljømæssige initiativer, og selvom der er langt mellem entusiasmen blandt medarbejderne og virksomhederne for at forbedre miljømæssig praksis, vil det vigtigste for virksomhederne være at forstå, hvilken fordel de rigtige tiltag kan have på bundlinjen.

I fremtiden kan teknologier som Epsons PaperLab fuldstændig ændre den måde, vi genbruger papir på kontoret. PaperLab er et papirfremstillingssystem, som kan fremstille nyt papir fra makuleret papir med minimal brug af vand. Og med 54 % af respondenterne, der udtaler, at genbrugsbestræbelserne i stigende grad er blevet vigtige på kontoret, vil dette være et vigtigt fremskridt for både virksomheder og miljøet.

 

[1] http://www.epson.co.uk/verticals/workforce-pro/inkjet-savings

Om studiet

Undersøgelsen blev udført online af Coleman Parks fra oktober 2016 til januar 2017.

Målgruppeprofil: Små og mellemstore virksomheder (10-250 medarbejdere). Medarbejdere, der bruger printere regelmæssigt (mindst en gang pr. uge)

2.400 interviews i alt.

Med funktionærer på kontorer med placeringer i Tjekkiet, Slovakiet, Polen, Ungarn, Rumænien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Norge, Sverige, Sydafrika, Israel og Grækenland.

I alt = 2.400 funktionærer har gennemført undersøgelsen til dato. Opdelingen af respondenterne, som har deltaget i undersøgelsen i hvert land, er følgende: Tjekkiet (250), Slovakiet (250), Polen (200), Ungarn (200), Rumænien (100), (200) Belgien, Danmark (100), Finland (100), Holland (200), Norge (100), Sverige (200), Sydafrika (200), Israel (200), Grækenland (100).

Bemærk, at standardkonventionen for afrunding er anvendt, og derfor er nogle totaler ikke lig med 100 %.