Morgendagens største lektion: motivation

Hvis de studerende skal kunne navigere korrekt i et samarbejdende klasselokale, skal de i 2025 selv kunne tage initiativ

Morgendagens største lektion: motivation

Med nutidens arbejdsplads, der udvikler sig som en hvirvelvind, står vi over for en konstant udfordring om at tilpasse os for at kunne holde trit. Men i en æra med hurtige teknologiske fremskridt, hvordan forbereder vi så morgendagens medarbejdere på den fremtid, de kommer til at stå over for?

Teknologi spiller en stadig mere dominerende rolle for, hvordan vi arbejder, og teknologi udgør også et stort potentiale for den måde, vi lærer på. I fremtidens klasselokale vil personlig motivation og bløde færdigheder være afgørende for uddannelsens resultat samt som et primært mål i uddannelsessystemet.

Fremtidens samarbejdende klasselokale

I en ny undersøgelse foretaget af Epson om betydningen af vigtige teknologier i uddannelsessektoren er der indsamlet udtalelser fra 17 førende tænkere om emnet. Og deres hypoteser er testet på mere end 7.000 europæiske virksomhedsledere og medarbejdere.

Baseret på deres samlede perspektiv får klasselokalet af 2025 fordel af anvendelse af nye teknologier som f.eks. interaktive projektorer, Augmented Reality og 3D-printere. Vores undersøgelse viser f.eks., at 53 % af respondenterne mener, at AR vil blive bredt brugt til praktiske forsøg i fremtiden, vil betyde øget sikkerhed og lavere omkostninger og vil reducere behovet for specialiserede eksperimentelle områder.

Dette skift forventes at ændre forholdet mellem undervisere og studerende, hvor undervisere påtager sig rollen som uddannelsesvejledere eller livsvejledere, mens de studerende bliver mere ansvarlige for egen læring.

62 % af de adspurgte europæere mener, at dette system, der understøttes af samarbejdsbaseret læringsteknologi, vil udjævne vilkårene for de studerende ved at gøre det muligt for hver student at lære på sin egen måde.

Lektionsstrukturen forventes også at ændre sig som et resultat af teknologi. 67 % af respondenterne mener, at klasselokalerne vil ændre sig til at blive workshops for samarbejde.

Motiveret til metalæring

De studerende vil i stigende grad få en mere proaktiv rolle i at nå deres egne læringsmål. I henhold til 57 % af respondenterne vil metalæring, hvor de studerende er meget mere ansvarlige for deres egne uddannelsesprocesser, blive den nye norm. Dette understøttes af 55 % af respondenterne, der mener, at det vil have en positiv indflydelse på uddannelsessektoren som helhed.

Den positive nyhed er, at kun 33 procent af respondenterne mener, at de studerendes motivation vil være en trussel mod uddannelseskvaliteten i de næste 10 år.

Virkeligheden er, at hvis dette kulturskift skal ske, skal uddannelsesorganisationerne implementere visse kontroller og afstemninger. Det er bydende nødvendigt, at der lægges vægt på at uddanne de studerende til at tage initiativ og blive ansvarlige for deres egen læringsproces f.eks. ved at sikre, at bløde færdigheder er en integreret del af læringsprocessen.

Oplæring af morgendagens medarbejdere betyder at lægge vægt på vigtigheden af motivation i dag og at levere relevante uddannelsesværktøjer, så de bliver i stand til at tilpasse sig en verden i forandring.

Vil du vide mere?

Den fulde rapport indeholder alle oplysningerne, og du kan hente den her: