Lav præstation fra IT på tværs af EU5 virksomheder resulterer i årligt tab på €24 milliarder i tabt produktivitet

Marts 2014 – Forskning[1] sat i gang af Epson Europe har påpeget en serie hændelser i måden, IT og printteknologi bliver administreret og distribueret i virksomheder. Resultaterne antyder, at i gennemsnit går ca. en arbejdsuge pr. år pr. medarbejder tabt som følge af IT systemers og hardwares nedetid, hvilket svarer til en årlig produktivitetsomkostning i omegnen af €24 milliarder på tvært af EU5 virksomhederne. Af dette beløb er ca. 1/3 knyttet til printere, hvilket svarer til ca. €7 milliarder.

Undersøgelsen, som blev udført af Coleman Parkes, blev udført på baggrund af 1.250 EU5 mellemstore og store virksomheder og undersøgte måden, teknologi - specielt print  bliver købt, brugt og administreret på. 

Undersøgelsens resultater giver indsigt i en signifikant dårlig produktydelse og grunde til dette.

Produktindkøb

Mere end halvdelen af virksomhederne (55 %) forventer, at IT budgetterne øges det kommende år.  53 % planlægger også at opgradere produkter inden for de næste 6-12 måneder med den primære grund for dette citeret at være ‘nødvendigheden [for] funktionalitet, som det nuværende IT ikke kan levere’ (48 %).

Det er dog sådan, at mindre end 1/4 af det planlagte IT budget forventes at blive brugt på strategisk oversigt over og udskiftning af IT systemer, mens resten er øremærkede til vedligehold, ad-hoc opgraderinger og til slukning af "ildebrande". Denne procentdel ødelægger virksomheders mulighed for både at være konkurrencedygtige og effektive, hvor respektive 69 % og 70 % indrømmer disse bekymringer.

Når de blev spurgt om købsbeslutninger, indrømmede næsten halvdelen (48 %) af de adspurgte virksomheder, at de ikke har en dedikeret IT specialistafdeling, som specificerer produktvalg. Dette kan til en hvis grad forklare, når adspurgt om generelle problemer, som angår dem - baseret på hvor kritisk det er for virksomhedsafdelingen, at 76 % udtalte, at ‘mangel på passende IT til at understøtte virksomhederne’ er et stort problem. Dette blev kun overgået af ‘mangel på klare forretningsmål’ og ‘mangel på medarbejdermotivation’, hvilket indikerer, at passende IT er fundamentalt vigtigt, for at virksomheder kan yde det forventede.

Udfordringer og frustrationer

Når man ser på IT, er medarbejderfrustrationerne hovedsagelig et resultat af nedetid og vedligeholdelse, og når de spørges specifikt om printere, bliver frustrationer over vedligehold (57 %) lagt sammen med de frustrationer, som er resultat af modellen med centraliserede printere (48 %) – køtider og det at skulle forlade sin plads for at hente print - alt sammen udfordringer, som influerer på medarbejdertiden. 

Fra et virksomhedssynspunkt fokuserer bekymringer omkring print mest på de umiddelbare omkostninger, så som omkostningen til udskiftning af tilbehør. 

Rob Clark, Vice President for Marketing, Epson Europe, siger: “Modellen med centraliserede printere er ikke ideel for alle virksomheder og har sine klare begrænsninger. Moderne arbejdspladser og mindre arbejdsgrupper er mere egnede til den fleksibilitet, som modellen med ikke-centraliserede printere tilbyder, idet det fjerner frustrationerne, som forbindes med køtider og behovet for at forlade sin arbejdsplads for at hente print. Alle disse faktorer har indflydelse på medarbejdermotivation og produktivitet og i sidste ende også firmaets effektivitet - hvilket betyder, at små ændringer i printertype og printerflåde kan betyde store forandringer på bundlinjen. 

“Nylige tilføjelser til Epsons business inkjet serie tilbyder et alternativ til laserprodukter og modellen med centraliserede printere, hvilket giver forudsigelige printomkostninger og den ekstra fordel af en ikke-centraliseret printerflåde. Ud over dette fjerner disse nye produkter også behovet for stor udskiftning af tilbehør, hvilket betyder, at bekymringer over tilbehørsadministration kan lettes”.

Planer for forbedring

Virksomheder er klar over, at de bliver nødt til at adressere udfordringer med IT tilpasning og effektivitet. Adspurgt om den største fordel ved IT og systemopgraderinger svarede  80 % af virksomhederne ‘forbedret medarbejderproduktivitet’, og først på andenpladsen kom ‘forbedret IT sikkerhed’.

I øjeblikket ejer størstedelen af virksomhederne teknologisystemer og hardware i deres organisationer, hvor ejede printere står for 72 %, og 70 % af disse administreres også internt. Når virksomhederne spørges, om dette kunne flyttes til en administreret printløsning, svarede 60 %, at det kan det, med 44 % som planlægger at implementere dette inden for de næste 2 år.

Rob Clark, fortsætter: “Forventningerne om, at 60 % af virksomhederne vil overgå til administrerede printløsninger, er interessante. Vi anbefaler varmt, at som en del af denne omstrukturering skal virksomhederne tænke nøje over den printteknologi og modellen for printløsning, som er mest egnet for netop deres organisation.

“EU virksomheder må nøje overveje, hvordan øgede IT budgetter bruges, for at adressere det store tab i produktivitet, de i øjeblikket oplever. Det, der for nuværende bruges på IT på øjeblikkelige og korttidsudfordringer, skal undersøges, og der skal mere fokus på strategisk udvikling, som kan give effektivitet på omkostninger og tid på den lange bane.”

For yderligere information kontakt

Christina Møss, Marketing Services Specialist, Epson Danmark
E-mail: christina.moss@epson.eu / Mobile: +45 2344 8404 / Office: +45 4450 8585 / www.epson.dk

Besked til editor:

Om Epson

Epson er en globalt førende og innovativ producent af billedbehandlingsudstyr og er dedikeret til at overgå kundernes forventninger med sine kompakte, energibesparende og præcise teknologier. Produktudbuddet spænder over printere og 3LCD-projektorer til virksomheder og private til sensorer og andre mikroenheder.

Med den japanskbaserede Seiko Epson Corporation i spidsen har Epson Group mere end 72.000 medarbejdere i 94 virksomheder verden over og er stolt over at kunne bidrage til det globale miljø og til de samfund, gruppen opererer i. http://global.epson.com

Om Epson Europe
Epson Europe B.V., Amsterdam er gruppens regionale hovedkvarter for Europa,

Mellemøsten, Rusland og Afrika. Epson Europe opnåede med sine 1.655 ansatte i regnskabsåret 2012 en omsætning på 1.583 mio. EUR. http://www.epson-europe.com

Miljøvision 2050

http://eco.epson.com

 

[1] Undersøgelse, udført af Coleman Parkes på vegne af Epson Europe, mellem 1.250 EU5 virksomheder med 50- 500 og 500+ medarbejdere.  Svargivere var IT beslutningstagere. 250 virksomheder pr. land (UK, France, Italy, Germany, Spain) deltog - med områder inden for regnskab, handel og generelle virksomhedsmarkeder. Undersøgelsen blev foretaget i februar  2014.