Hvordan vil teknologi ændre den måde, vi driver virksomhed?

Europæiske medarbejdere har ingen klar forståelse af de konsekvenser, som teknologi har på virksomheden, og ønsker, at virksomhederne begynder at forberede dem nu på de ændringer, der kommer

Hvordan vil teknologi ændre den måde, vi driver virksomhed?

Teknologi fører til en revolution i den måde, vi arbejder på. Ligesom enhver anden revolution kan opfattelsen hos dem, der påvirkes, også påvirke dens forløb. Epson har netop afsluttet en undersøgelse for at finde ud af, hvilken indflydelse europæiske medarbejdere forventer, at forstyrrende teknologi vil have på virksomheden.

For at gøre dette, interviewede vi 17 globale eksperter og afprøvede deres forudsigelser og hypoteser på over 7.000 europæiske virksomhedsledere og medarbejdere, så vi kunne få en forståelse af, hvordan transformative, teknologiske tendenser opfattes.

Det er tydeligt, at vi står ved et vendepunkt. Størstedelen af respondenterne forventer, at teknologi vil revolutionere deres brancher i løbet af de næste 10 år. Som to yderpunkter forventer 8 %, at den vil være fuldstændig revolutionerende, og kun 2 % regner ikke med, at den vil have nogen indflydelse overhovedet. Men hvis virksomhederne er i forandring, hvordan forventer europæiske medarbejdere så, at denne ændring vil vise sig?

Perspektiver og sektorer under forandring

Forskellige teknologier vil påvirke forskellige sektorer på forskellige måder, hvilket kan ses i de karakteristiske synspunkter, der fremhæves i vores undersøgelse. Wearable-teknologi blev rangeret højest af alle de nye teknologier, som vi screenede for (herunder 3D-udskrivning, kunstig intelligens, robotteknologi og meget mere). Wearable-teknologien betragtes som positiv af 65 % af europæiske medarbejdere med bioudskrivning og "cobotics" (samarbejdende robotter) som mindst positive med henholdsvis 58 % og 57 % positive tilkendegivelser.

Denne forskel kan forklares med opfattelsen af og erfaringer med den bredere anvendelse af wearable-teknologi, hvor bioudskrivning anses som mere begrænset til sundhedssektoren. Kendskab til nye teknologier kan også spille en rolle, idet 60 % af respondenterne kender til wearable-teknologier, men kun 37 % har hørt om bioudskrivning. Dette fremhæver udfordringen ved at tilpasse sig til ny teknologi, forstå ændringen og forberede virksomheden på den.

Positiv forberedelse

Mens der er forskelle på forskellige markeder, er der på tværs af dem en villighed i arbejdsstyrken til indføre teknologi. Denne optimisme kan dog være forgæves, hvis organisationerne ikke selv forsøger at maksimere de muligheder, som den nye teknologi tilbyder. Med kun 14 % af medarbejderne, der betragter deres organisationer som værende "udmærkede" til at overvåge nye teknologiske fremskridt, og mindre end en tredjedel (28 %) der mener, at organisationerne er særdeles gode til at implementere ny teknologi, vil det måske være organisationernes manglende evne til at forberede og tilpasse sig, der vil være den største hindring for en problemfri integrering af teknologi. En betydelig faktor, når 57 % af den europæiske arbejdsstyrke mener, at branche- og organisationsmodeller vil gå i opløsning i forbindelse med indføring af teknologi i det kommende årti.

Tilpasning til fordelene

Selvom tilpasning til ny teknologi udgør sin egen udfordring for erhvervslivet med 59 % af medarbejderne, der hævder, at det vil øge driftsomkostningerne, er argumenterne for at gøre det meget stærke. 79 % af respondenterne mente, at teknologi ville forbedre effektiviteten i en organisation. Det betyder en fremtid, hvor vi får mere tid og er mindre begrænsede af traditionelle arbejdsdage.

Teknologisk transformation vil også give en fortjeneste i henhold til 77 % af respondenterne. Tingenes internet (IoT) alene har en potentiel global økonomisk indflydelse på op til 6,2 milliarder amerikanske dollar inden 2025 i henhold nogle eksperters forudsigelser 1. Mens tallene kan bestrides, er betydningen tydelig for medarbejderne. 76 % af respondenterne mener, at teknologi åbner nye muligheder for vækst, og 74 % mener, at den vil skabe større konkurrence i deres brancher.

Dette er en tid i forandring, og i henhold til 81 % af de adspurgte europæiske arbejdere en transformation der vil udfordre forståelsen af de traditionelle måder, vi arbejder på. I sidste ende handler det om at holde trit med denne ændring ikke bare om at forblive konkurrencedygtig, det handler om at udnytte teknologien til at frigøre et stort potentiale for fremtidig vækst.

Vil du vide mere?

Den fulde rapport indeholder alle oplysningerne, og du kan hente den her