Hvordan teknologi nedbryder elfenbenstårnet inden for medicinsk behandling

Der findes teknologi, der kan revolutionere sundhedsvæsnet, men har plejepersonalet tid til at tilpasse sig?

Hvordan teknologi nedbryder elfenbenstårnet inden for medicinsk behandling

Teknologi omdanner den moderne verden, og der er måske ingen steder, at denne ændring kan være mere dybtgående end i sundhedssektoren. Avanceret robotteknologi, fjernovervågning af patienter og 3D-udskrivning tilbyder alle revolutionerende muligheder inden for medicinsk behandling. Men hvordan implementerer vi teknologisk transformation i en branche, som fundamentalt er baseret på menneskelig interaktion?

Som en del af Epsons undersøgelser på morgendagens arbejdspladser har vi interviewet europæiske medarbejdere og brancheeksperter for at få en forståelse af, hvordan teknologien vil forandre branchen. Dr. Tobias Gantner, fremtidsforsker inden for sundhedspleje, hævder, at teknologi vil få en betydelig indflydelse på menneskelig interaktion i sundhedssektoren. Han mener dog, at det vil blive gjort som et supplement og ved at aktivere det. Teknologi vil udgøre et støttesystem for læger, så de kan omfordele deres tid og på den måde få mulighed for større interaktion med patienter.

Udskrivning af en sund fremtid

72 % af europæiske medarbejdere i sundhedssektoren, som er interviewet af Epson, er enige i, at 3D-udskrivning såvel som organisk udskrivning og bioudskrivning vil reducere ventetiden på operationer, og yderligere 70 % mener, at de vil opnå en større succes inden for kirurgi og behandling. Og som et yderligere supplement til dette skift har udskrivning af receptpligtig medicin kapacitet til at forbedre behandlingsresultaterne dramatisk ifølge 64 % af de adspurgte.                                                                     

Avanceret udskrivning tilbyder et paradigmeskift i sundhedssektoren, noget som vi allerede ser resultater på i dag. Generelt mener 63 % af respondenterne, at 3D-udskrivning vil skabe en revolution inden for sundhedssektoren, fra at skabe nye organer og tilpasset medicin til håndtering af logistiske udfordringer. Og denne ændring er ikke så langt væk, mener 48 % af respondenterne, som er enige i, at organisk udskrivning og bioudskrivning bliver revolutionerende inden for de næste ti år.

Flere behandlingsmuligheder

Augmented Reality tilbyder endnu en mulighed for at transformere fremtidens sundhedspleje. Forestil dig kirurger, som bærer masker, der giver dem vigtige realtidsdata om deres patienter og annoterer et præcisionskort over det kardiovaskulære system i patientens krop. Forløbere til sådanne teknologier findes allerede i klinikken i dag.

Vores forskning viser, at 50 % af respondenterne tror, at AR vil revolutionere operationer, og 45 % er enige i, at AR kommer til at revolutionere undervisningen i kirurgi. Dette er en fremtid, hvor medicinstuderende kan se detaljerede, forstørrede data om anatomi og udforske kroppen fra forskellige perspektiver, hvilket bidrager til reducerede kapital- og tidsinvesteringer.

 

Teknologi har en stor indflydelse på uddannelse og samarbejde inden for sundhedssektoren. Faktisk er 76 % af respondenterne enige om, at det vil give mulighed for forbedret vidensdeling takket være fjernadgang og virtuelt samarbejde, og 72 % mener, at større adgang til patientdata vil forbedre patientplejen.

Positiv sundhedspleje

Teknologien er klar til at revolutionere sundhedssektoren, og ifølge vores undersøgelser er sundhedspersonalet klar til at udnytte den. Den vil medføre større effektivitet, forbedret nøjagtighed og datadeling og i sidste ende føre til bedre resultater for patienterne. Avanceret robotteknologi vil også udgøre banebrydende muligheder, noget vi ser på i andre artikler.

Selvom alt dette lader til at være for godt til at være sandt, er der stadig en hindring - som ikke er nogen overraskelse for nogen inden for sundhedssektoren - tidspresset.

Det vil tage tid for branchen at indføre nye teknologier, og det vil tage tid for medarbejdere inden for sundhedssektoren at vænne sig til dem. Faktisk er 70 % af respondenterne bekymrede over den tid, det tager at udvikle nye færdigheder. Selvom teknologi i sidste ende kan revolutionere sundhedssektoren, vil sundhedssektoren så have tid til at implementere denne revolution?

Vil du vide mere?

 

Den fulde rapport indeholder alle oplysningerne, og du kan hente den her: