Hvad Europa mener: Hvordan teknologi vil påvirke arbejdspladser

Et optimistisk syn på fordelene ved ny teknologi på arbejdspladsen i Europa bør ikke modtages med selvtilfredshed

Hvad Europa mener: Hvordan teknologi vil påvirke arbejdspladser

Forestil dig en fremtid, hvor masseproduktion er erstattet af hyperlokal udskrivning, hvor befolkningen anvender avanceret teknologi til at forhindre sygdomme i deres eget hjem, hvor virtuelle møder foregår gennem hologrammer, når fjerne medarbejdere samarbejder på morgendagens arbejdsplads. Denne fremtid er langt tættere på, end vi måske tror.

Denne fremtidsvision for arbejdspladsen er ikke fantasi, det er en virkelighed, der er på vej, som det offentliggøres i Epsons nye undersøgelse om, hvordan europæiske virksomhedsledere og -medarbejdere opfatter morgendagens arbejdsplads. Over halvdelen (57 %) af den europæiske arbejdsstyrke på tværs af brancher, herunder sundhedssektoren, uddannelse, detail og produktion, mener, at nutidens branche- og organisationsmodeller vil gå i opløsning, og 6 % mener, at deres individuelle arbejdslivsroller vil ophøre med at eksistere inden for de næste 10 år. Så er fremtiden dyster?

Et positivt syn på ændring

Til trods for det store sammenbrud, som den teknologiske udvikling forventes at medføre, er virkeligheden, at da 17 brancheeksperter og fremtidsforskere delte deres fornemmelse af, hvordan teknologi kan forme fremtidens arbejdsplads, så udtrykte 64 % af de europæiske medarbejdere sig positivt om den fremtid, som de forudser.

Optimisme i sig selv er dog ikke nok. En positiv transformation i brancherne vil kræve, at organisationerne engagerer sig i at skabe ændring. Som tingene er nu, tror kun 14 procent af medarbejderne på, at deres organisationer er "gode" til at overvåge nye teknologiske fremskridt, og kun 28 procent mener, at deres organisationer er specielt gode til at implementere ny teknologi.

Organisationerne skal være opmærksomme på de store bekymringer hos medarbejderne, når denne udfordring skal håndteres. I alt mente 75 % af de adspurgte, at teknologi vil medføre færre medarbejdere. Dette tal var meget forskelligt i forskellige lande. Spanske medarbejdere var de mest bekymrede med hele 8 ud af 10, der forudsagde en reduktion i arbejdsstyrken. Tyske medarbejdere var mindst pessimistiske, idet kun 67 % var bekymrede for denne påvirkning. Spanien har i øjeblikket den næsthøjeste arbejdsløshed i EU, 1, og Tyskland oplever den næstlaveste, så det er muligvis dette faktum, der spiller en rolle i deres forskellige optimisme.

Optimisme efter branche

Variationer efter branche afslørede en lige så interessant tendens. Produktionsbranchen viste sig at være overraskende optimistiske. 75 % af medarbejderne forudser et skift i retning af en mere lokaliseret produktionsmodel, og 55 % forventer, at ansættelsesniveauet vil være det samme eller stige. I betragtning af den betydelige forventede effekt af 3D-udskrivning i produktionsbranchen alene var dette et spændende indblik i arbejdsstyrkens positive opfattelser.

Inden for uddannelse var respondenterne mindre optimistiske. De udtrykte nogle bekymringer om indflydelsen på videnbevarelse som følge af øget teknologi inden for uddannelse, men der blev også givet udtryk for bekymringer om faktorer, der kunne begrænse indførelsen af teknologi. Medarbejdere i uddannelsessektoren mener, at de største trusler mod fremtidige generationers uddannelse, er økonomi, uddannelse af undervisere og forældet teknologi. Faktisk mener 61 % af medarbejderne i uddannelsessektoren, at lærerne ikke er klædt på til at undervise de studerende i de færdigheder, der er nødvendige for at kunne bruge teknologi, i de kommende ti år. Vi ser nærmere på dette senere i vores serie.

Hvad fortæller de europæiske medarbejderes opfattelser os? På mange måder kan vi ikke bare være selvtilfredse, denne ændring kommer, og det lader til, at den er ledsaget af en ægte optimisme med hensyn til den transformation, som den vil medføre. Spørgsmålet er, om organisationerne kan levere de positive fordele, og hvem der i sidste ende vil tage ansvaret for at sikre, at de gør det.

Vil du vide mere?

Den fulde rapport indeholder alle oplysningerne, og du kan hente den her