Europæiske virksomheder står over for svære beslutninger, når det handler om teknologiske relationer

Indsigter fra globale brancheeksperter, virksomhedsledere og medarbejdere understreger betydelige huller i beredskab, forståelse og vision for en teknologisk avanceret fremtid

Europæiske virksomheder står over for svære beslutninger, når det handler om teknologiske relationer

I løbet af de kommende år vil vores brancher og arbejdspladser gennemgå en dramatisk forvandling, som vil revolutionere, hvordan virksomheder er organiseret, og hvordan mennesker arbejder. Hvad enten det drejer sig om fremstilling, detailhandel, uddannelse eller sundhedsvæsen, er det nu, der skal træffes vigtige beslutninger for at skabe muligheder for fremtidig udvikling. Hvordan vi uddanner og træner folk, hvordan vi regulerer forskellige brancher, og hvordan vi sørger for, at virksomheder forbliver konkurrencedygtige og samtidig tjener samfundet, er alle vigtige diskussionsemner.

Med dette i baghovedet indledte Epson for nylig en undersøgelse med henblik på at forstå ikke kun de forventede større tendenser inden for arbejdspladsteknologier, og hvordan de kan transformere såvel brancher som arbejde, men også menneskers villighed til at udnytte disse teknologier og forandringer. Denne undersøgelse, der er den første af sin art, så nærmere på accepten af indsigter fra 17 globale brancheeksperter hos over 7.000 virksomhedsledere og medarbejdere i Europas fem største økonomier. Resultaterne tyder på, at enkeltpersoner, arbejdsgivere og politiske beslutningstagere bliver stillet over for nogle hårde beslutninger fremover i forbindelse med indførelsen af teknologi. Disse beslutninger, som meget nemt kan påvirke enkeltpersoners omstillingsparathed, virksomhedernes resultater samt den internationale konkurrenceevne, mødes med blandede følelser i spørgsmålet om teknologiens potentielle fordele (og opfattede trusler) i forskellige brancher og økonomier.

Over halvdelen (57 %) af den europæiske arbejdsstyrke inden for en række brancher, herunder sundhedssektoren, uddannelse, detailhandel og produktion, tror, at teknologien vil forpurre både brancher og organisatoriske modeller i de næste ti år, og 6 % er enige om, at deres individuelle roller ikke længere vil findes. Baseret på aktuelle modeller viser dette tal, at beskæftigelsesniveauet kan blive reduceret til 64 %, hvilket er lavere end for ti år siden 1. Da de blev informeret om, hvordan teknologien kan komme til at forme deres fremtidige arbejdspladser, så 72 % af respondenterne dog fortrøstningsfuldt på fremtiden, og 65 % udtrykte sig villige til at blive omskolet til nye roller.

Men denne optimisme kan være forgæves, hvis organisationerne ikke selv forsøger at maksimere de muligheder, som den nye teknologi tilbyder. I betragtning af, at kun 14 % af medarbejderne betegner deres organisationers evne til at søge efter nye teknologiske fremskridt som "udmærket", og mindre end en tredjedel (28 %) anser deres organisationer for særligt gode til at implementere ny teknologi, står man tilbage med spørgsmålet om, hvem der har ansvaret for at drive implementeringen og brugen af den nye teknologi.

Der hersker dog ingen tvivl om, at vores "arbejdsverden", som vi kender den, er under forandring. Hvordan vi som enkeltpersoner, organisationer og nationer tilpasser og udvikler os vil sandsynligvis afgøre, hvem der fortsat vil opleve fremgang, og hvem der ikke vil.

Via en række indlæg vil vi dele forskellige indsigter fra denne forskning og diskutere de betragtelige huller, der er konstateret i organisationernes beredskab og individuelle bevidsthed, når det gælder fordelene ved teknologi. Vi vil også se på ansvarsfordelingen, og hvordan man bedst forbereder sig til fremtiden. Selvom teknologien driver omfattende forandringer, så er det den menneskelige ambition om at skabe et bedre samfund, som udgør den grundlæggende kraft. Teknologien er det middel, som anvendes til at opnå denne forbedring, ikke endemålet i sig selv. Det er imidlertid åbenbart, at europæiske virksomheder står over for svære beslutninger, når det gælder teknologiske relationer.

Vil du vide mere?

Den fulde rapport indeholder alle oplysningerne, og du kan hente den her