Epsons globale undersøgelse afslører en begyndende realitetsmangel vedrørende klimaet - 46 % tror stadig optimistisk, at de vil undgå klimakriser i deres levetid

Ny forskning fremhæver en væsentlig forskel mellem opfattelsen af klimaforandringer og krisens alvor

Epsons globale undersøgelse afslører en begyndende realitetsmangel vedrørende klimaet - 46 % tror stadig optimistisk, at de vil undgå klimakriser i deres levetid

Epsons globale undersøgelse afslører en begyndende realitetsmangel om klimaet - 46 % tror optimistisk, at vi vil undgå klimakriser

Ny forskning fremhæver en væsentlig forskel mellem opfattelsen af klimaforandringer og krisens alvor

 

Frigivelse: 10. september 2021

Epson annoncerer resultaterne af deres Climate Reality Barometer 50 dage før starten af COP 26 i Storbritannien i november. Epsons forskning afslører et potentielt skadeligt gab mellem klimarealitet og folks forståelse af dens katastrofale virkninger. Undersøgelsen viser globale oplevelser og opfattelser af klimaforandringer fra 15.264 forbrugere i Asien, Europa, Nordamerika og Sydamerika.

Epson Climate Reality Barometer er tilrettelagt for at hjælpe med at udforme diskussioner på COP 26 og har til formål at øge offentlighedens bevidsthed om påvirkninger fra klimaforandringer, påvirke transformerende forretningsbeslutninger og bedre informere beslutningstagere.

Realitetsunderskud: Optimisme vs. evidens

Personer fra Australien, Brasilien, Kina, Frankrig, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Singapore, Sydkorea, Spanien, Taiwan, Storbritannien og USA deltog i Barometeret. Da de bliver spurgt om deres syn på menneskehedens evne til at modvirke en klimakrise i deres liv, siger næsten halvdelen af respondenterne (46 %), at de er "meget" eller "noget" optimistiske. Dette overstiger væsentligt de blot 27 %, som udtrykker, at de er meget eller noget pessimistiske.

De mest populære grunde til at støtte denne optimisme er øget offentlig bevidsthed om klimaforandringer (32 %), videnskabens og teknologiens evne til at levere løsninger (28 %) og overgangen til vedvarende energi (19 %). På verdensplan mener 5 % af respondenterne slet ikke, at der er en klimakrise - med USA (11 %), Tyskland (7 %) og Storbritannien (6 %), der topper listen over klimabenægtere. 

I takt med at det mellemstatslige panel for klimaforandringer (IPCC) fortæller, at en menneskeligt drevet klimaforandring vil tage årtusinder at tilbageføre [i] og med en liste over globale begivenheder - herunder den varmeste juli [ii] nogensinde målt, skovbrande [iii] i Europa, Nordamerika og Asien og oversvømmelser [iv] i Kina, Columbia og Tyskland - Epsons Climate Reality Barometers resultater tyder på en triumf til optimisme fremfor beviser og en skadelig Climate Reality Deficit.

Henning Ohlsson, Director of Sustainability, Epson Europe, udtalte: "Mens klimanødssituationen udfolder sig for øjnene af os, er det en stor bekymring, at så mange mennesker ikke anerkender eller endda aktivt benægter dens eksistens. Dette er en opfordring til alle - regeringer, virksomheder og enkeltpersoner - om at arbejde sammen, så COP 26 træffer de beslutninger og inspirerer til de handlinger, der er nødvendige for at mindske klimaforandringerne."

Virkelighedskontrol: Forståelse vs. handling

Barometeret foreslår, at optimisme kan være resultatet af manglende anerkendelse af klimaforandringerne og derfor også omfanget af dem. Omkring tre fjerdedele af respondenterne ser sammenhængen mellem klimaforandringer og stigende globale temperaturer (77 %), ekstremt vejr (74 %) og skovbrande (73 %). I modsætning hertil falder bevidstheden til lidt over halvdelen for hændelser som f.eks. sult (57 %), store menneskemigrationer (55 %) og insektudbrud (51 %). Der er betydelige regionale udsving her med den største forståelse af sult i Taiwan (72 %) og den laveste i USA (44 %).

Mange mener, at ansvaret for at håndtere krisen ligger hos stats- og brancheaktører. Ud af de adspurgte identificerer mere end en ud af fire (27 %) regeringer og 18 % virksomheder som "mest ansvarlige". Næsten 18 % anerkender personligt ansvar - Indonesien registrerer det højeste (30 %) og Kina og Tyskland det laveste niveau (begge 11 %). På samme måde mener det største antal respondenter, at ansvaret er kollektivt (31 %).

Selvom folk er villige til at foretage livsstilsændringer for at håndtere krisen, er nogle langsomme til at handle. Barometeret viser, at 65 % er enige i (og gør allerede eller planlægger) at reducere forretnings- og fritidsrejser - men kun 40 % har reduceret dem. 68 % er enige i at skifte til elbiler - men kun 16 % har skiftet. Og 58 % accepterer at indføre en plantebaseret kost, men kun 27 % er blevet veganere. Selv ved at se på relativt enkle valg såsom at boykotte ikke-bæredygtige mærker er 63 % enige, men kun 29 % har allerede ændret deres indkøbsvaner.

Virkeligheden for erhvervslivet - nu er det tid til at handle

Climate Reality Barometer antyder, at klimakrisen for mange fortsat er noget, der sker for andre end os selv. Mens undersøgelsen viser, at kun 14 % af respondenterne anerkender store virksomheder som de mest ansvarlige for at håndtere klimakriser, og kun 3 % af små virksomheder (færre end de 5 % af dem, der oplever klimaforandringer), og det tyder også på, at det nu er tid til, at virksomheder af alle størrelser spiller en større rolle.

Virksomheder kan styrke andre virksomheder og forbrugere med bæredygtige innovationer. Hos Epson har dette vist sig i udviklingen af f.eks. initiativer til at reducere kundepåvirkningen ved hjælp af højeffektiv, varmefri udskrivningsteknologi samt forskning og udvikling inden for miljøteknologier såsom naturligt udvundne materialer (ikke plastik).

Ud over produkt- og materialeinnovation kan virksomheder gøre en stor forskel ved at fremme og demonstrere klimaansvar. Epson fortsætter dette ved at overgå til 100 % vedvarende elektricitet og engagere sig i initiativer som RE100-projektet for vedvarende energi, arbejde på at lukke ressourceloopet ved f.eks. at fremme produktrenovering og -genbrug og indgå i partnerskaber med stor indvirkning som f.eks. arbejdet med National Geographic for at beskytte permafrost[i]. beskytte permafrost [v].

Epsons globale direktør, Yasunori Ogawa, kommenterer: "Opdagelsen af Climate Reality Deficit viser, at bevidsthed kombineret med handling vil være afgørende for at håndtere krisen." Det er Epsons mål at højne denne bevidsthed og de teknologier, som vores virksomhed, andre virksomheder og forbrugerne har brug for, for at skabe transformative ændringer. Bæredygtighed er central for vores forretningsplan og bakkes op af væsentlige ressourcer - for selvom vi ved, at der er lang vej igen, mener vi, at vi kan skabe en bedre fremtid."

 

[i] https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/

[ii] https://www.noaa.gov/news/its-official-july-2021-was-earths-hottest-month-on-record

[iii] https://www.bbc.co.uk/news/58159451

[iv] https://www.reuters.com/business/environment/china-germany-floods-expose-climate-vulnerability-2021-07-22/

[v] https://www.epson.co.uk/insights/article/epson-partners-with-national-geographic-to-encourage-businesses-to-turn-down-the-heat-in-the-fight-against-climate-change2