Efterhånden som fleksjob bliver mere og mere tiltrækkende, viser ny forskning, at virksomhederne stadig ikke helt kan hamle op med denne tendens

47 % af medarbejderne arbejder regelmæssigt hjemmefra

Efterhånden som fleksjob bliver mere og mere tiltrækkende, viser ny forskning, at virksomhederne stadig ikke helt kan hamle op med denne tendens

  • 47 % af medarbejderne arbejder regelmæssigt hjemmefra
  • Medarbejderne oplyser om forbedret effektivitet og produktivitet som fordele ved hjemmearbejde
  • Men 24 % af arbejdsgiverne understøtter stadig ikke fjernarbejde
  • Og kun 18 % af arbejdspladserne har i øjeblikket de teknologier til fjernmøder, der er nødvendige for at gøre det til normen                    

Februar 2017 - i løbet af de næste 10 år vil arbejdspraksisser, organisatorisk struktur og kontormiljøer sandsynligvis opleve en drastisk omorganisering. Forud for dette viser ny forskning fra Epson - som har spurgt små og mellemstore virksomheder på tværs af dele af Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA) - at allerede nu, så udfører mindre end en femtedel (18 %) af medarbejderne deres arbejdstid udelukkende i et kontormiljø. Og mens mange oplyser, at fleksibiliteten i arbejdspladsens placering er til gavn for deres personlige produktivitet, så er der næsten en fjerdedel af arbejdsgiverne (24 %), der endnu ikke understøtter det.

Dette tyder på, at der er store forskelle i arbejdsgivernes tilgang. Forskningen viser, at 47 % af arbejdsstyrken arbejder hjemmefra - 30 % mindst to dage om ugen og andre 15 % arbejder hjemmefra tre til fire dage hver uge. Og mens nogle arbejdsgivere tager arbejdsfleksibiliteten til sig i en sådan grad, at 13 % af medarbejderne oplyste, at de ikke længere har deres egne skriveborde, er andre mere tilbageholdende. 24 % af medarbejderne oplyste, at deres organisation på nuværende tidspunkt ikke tillader arbejde hjemmefra, og yderligere 26 % sagde, at deres arbejdsgivere anerkender, at nogen fleksibilitet i arbejdet er gavnlig, men de støtter ikke aktivt arbejde uden for kontoret.

Peter Ravnhøj, Country Manager, Epson Danmark, siger: "Det er muligt, at ikke alle organisationer er lige så parate som andre til at integrere disse ændringer i deres arbejdsmønstre, men efterhånden som rekrutteringslandskabet i 2017 i EMEA bliver mere konkurrencedygtigt, kan de komme til at stå over for et vanskeligt valg. De 50 % af virksomheder, som udviser tilbageholdenhed over for at implementere fleksarbejde som en del af personalegoder, kan blive særligt hårdt ramt af den aktuelle situation på talentmarkedet, da det bliver mere og mere vanskeligt at finde kvalificerede kandidater i regionen."

Hvis vi ser nærmere på, hvorfor årsagerne til fleksjob er så attraktive for medarbejderne, udtrykte 27 % af respondenterne, at det skabte en bedre balance mellem arbejde og fritid, en vigtig faktor når der er tale om bevarelse af arbejdskraft, og 24 % nævnte, at når de arbejdede hjemme, så behøvede de ikke at bruge ekstra tid på transport.

Men det er dog ikke kun balancen mellem arbejde og hjem, der stabiliseres med mere fleksible arbejdsløsninger, for 22 % af de medarbejdere, der arbejder uden for kontormiljøet, får faktisk bedre muligheder for at koncentrere sig fuldstændigt om en bestemt opgave. 46 % af respondenterne oplyste, at en eller to dage med arbejde hjemmefra pr. uge var den optimale fordeling med hensyn til arbejdseffektivitet, og 42 % sagde, at det også var den bedste løsning for produktiviteten.

Selvom 41 % er en betydelig procentdel af respondenterne, som allerede nyder godt af hjemmearbejde, er der stadig en del barrierer, før arbejde uden for kontoret kan blive normen for alle. Dette skydes ofte de manglende teknologiløsninger til at understøtte fleksarbejde, da kun 18 % af arbejdsgiverne på nuværende tidspunkt aktivt understøtter og gør det muligt at arbejde hjemmefra via fjernmøder og interaktiv teknologi. Begge disse spiller en afgørende rolle i at sikre, at medarbejderne har de værktøjer, der skal til for at udføre deres arbejde, uanset hvor de gør det fra.

Efterhånden som den såkaldte "gig-økonomi" begynder at gøre sit indtog, bliver det mere og mere almindeligt med et miljø med midlertidige stillinger, hvor arbejdstagere håndterer flere kortsigtede forpligtelser for forskellige organisationer, og hvor implementering af ideen om fastansatte med en mere fleksibel tilgang til deres arbejde kommer til at vokse. Selvom gig-økonomien stadig mangler en del i at udvikle sig til samme niveau i alle EMEA-lande, skifter forventningerne til beskæftigelse og balancen mellem arbejde og fritid, efterhånden som en ny generation af medarbejdere "flytter ind" i vores kontorer.

Efterhånden som "overalt-arbejder" bliver mere og mere udbredt, og samarbejde udvides til at krydse geografiske områder og grænser, samtidig med at der skal skabes forbindelse mellem medarbejdere hjemme og på kontoret, forventes de teknologier, der er nødvendige for at implementere disse ændringer, at blive en central del af enhver it-chefs værktøjskasse.


Om studiet

Undersøgelsen blev udført online af Coleman Parks fra oktober 2016 til januar 2017.

Målgruppeprofil: Små og mellemstore virksomheder (10-250 medarbejdere). Medarbejdere, der bruger printere regelmæssigt (mindst en gang pr. uge)

2.400 interviews i alt.

Med funktionærer på kontorer med placeringer i Tjekkiet, Slovakiet, Polen, Ungarn, Rumænien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Norge, Sverige, Sydafrika, Israel og Grækenland.

I alt = 2.400 funktionærer har gennemført undersøgelsen til dato. Opdelingen af respondenterne, som har deltaget i undersøgelsen i hvert land, er følgende: Tjekkiet (250), Slovakiet (250), Polen (200), Ungarn (200), Rumænien (100), (200) Belgien, Danmark (100), Finland (100), Holland (200), Norge (100), Sverige (200), Sydafrika (200), Israel (200), Grækenland (100).

Bemærk, at standardkonventionen for afrunding er anvendt, og derfor er nogle totaler ikke lig med 100 %.