Epson B2B indeks for et bæredygtigt arbejdsmiljø 2021

Download PDF

Introduktion: Morgendagens tiltag for bæredygtighed - allerede i dag

I begyndelsen af 2020 var virksomheder og deres medarbejdere allerede bevidste om konsekvenserne af mange rejser, fordelene ved fjernarbejde og den rolle, teknologien kunne spille for at muliggøre en mere effektiv og bæredygtig arbejdsplads. COVID-pandemien skabte ikke forandring, men den fremskyndede den i allerhøjeste grad.

Nedlukningerne gav os et glimt af en anden fremtid. Kraftigt reducerede trafikmængder forbedrede luftkvaliteten og reducerede støjforureningen. Fjernarbejde muliggjort af teknologi reducerede virksomheders energiforbrug og forbedrede nogle medarbejderes balance mellem arbejde og privatliv. Fjernarbejde fremskyndede også ændringer i kundernes adfærd og forventninger til, hvad der udgør en bæredygtig, teknologibaseret virksomhed.

Når vi nu går ind i en længere genopretningsperiode, vil miljømæssig bæredygtighed spille en afgørende rolle for virksomheders succes. Epsons indeks for et bæredygtigt arbejdsmiljø 2021 er det første i en række benchmarking-studier, som virksomheder kan bruge til at vurdere og måle deres fremskridt i retning af bæredygtighed.

Vi mener, at teknologiens rolle er afgørende, når det gælder opbygningen af bæredygtige virksomheder. Med det i baghovedet satte vi os for at forstå andres synspunkter og holdninger. I samarbejde med analyseselskabet B2B International gennemførte vi undersøgelser blandt mere end 4.000 medarbejdere i 26 lande og arrangerende en række paneldebatter for at udforske - selv midt i en pandemi - interessen for bæredygtige initiativer. Resultatet var opmuntrende. Her deler vi det, vi fandt ud af under forskningen. Vi giver også en analyse af de vigtigste tendenser samt tips til, hvordan alle virksomheder kan agere.

3/4
af medarbejderne ønsker mere fokus på miljømæssige og sociale hensyn efter COVID.
4/5
arbejdsgivere mener, at bæredygtighedens rolle i erhvervslivet vokser

MEN

Kun
25% af medarbejderne
og
29% af arbejdsgiverne tror,
at det vil være 100 % indbygget i planerne for deres tilbagevenden til arbejdspladsen og genopretning efter pandemien

Medarbejderne er mere begejstrede for hjemmearbejde end arbejdsgiverne - dobbelt så mange medarbejdere som arbejdsgivere ønsker at bevare fleksibiliteten i arbejdet

 

Der er ingen grund til at vente på det "store initiativ". Virksomheder kan foretage adfærdsændringer og enkle teknologiskift allerede I DAG.

70% af medarbejderne ønsker, at det udstyr, de bruger, når de arbejder hjemmefra, skal holde længe, være energieffektivt eller reducere affald - som et minimum.

Kulturen på arbejdspladsen spiller en afgørende rolle for, hvordan virksomheder håndterer miljømæssige og sociale hensyn.

2. National indflydelse på holdninger til bæredygtighed

Kulturen spiller en vigtig rolle i, hvordan man ser på miljøet, men virksomheder kan relativt nemt bryde ud af stereotyper

Myndighedernes interesse for bæredygtighed og landets kultur påvirker, hvor meget virksomheder kan og vil engagere sig i miljømæssige og sociale hensyn. I vores analyse kan det se ud, som om virksomheder i lande med historisk stærke bæredygtighedsprofiler ikke foretager så store ændringer i deres arbejdsmetoder. I så fald skyldes det efter al sandsynlighed, at fleksibelt arbejde, vedvarende materialer og energibevidsthed allerede er integreret i disse virksomheders kultur.

Lande med en lavere score i vores indeks (Norden, Balkan) har allerede længe arbejdet med disse spørgsmål, mens andre, for eksempel lande i Mellemøsten, først for relativt nylig er begyndt at gøre en indsats for at nå bæredygtighedsmål. Det kan også forklare, hvorfor Grækenland scorer så højt, til trods for at landet kun er nummer 25 på indekset for miljøresultater for 2020, sammenlignet med de nordiske lande, der ligger henholdsvis nummer et, syv, otte, ni og 17. Det er vigtigt at huske på, at dette indeks er et øjebliksbillede af enkeltpersoners og virksomhedernes holdninger og synspunkter. Det er ikke et billede af den nationale ambition. Når det er sagt, er det interessant at se, hvordan holdningerne er blevet mindre rigide, i takt med at kollektive fremskridt har givet resultater. Det kunne signalere en potentiel mindsket indsats.

 

Kommentar fra Epson:

De steder, hvor der er en tradition for bæredygtighed og et godt rygte, bør markederne være opmærksomme på, at indsatsen ikke ophører. I et samfund, der traditionelt er miljøvenligt og socialt bevidst, vurderede blot 25 % af medarbejderne, at bæredygtighed var vigtigt. Blandt grækerne var dette tal 48 %. Grækenland som nation kan stå over for løbende bæredygtighedsudfordringer, men der er en tydelig vilje til forandring.

Darren Phelps
vicedirektør for erhvervssalg i Epson Europe

“Der er nogle store drivkræfter, som påvirker elektroniksektoren. De kommer fra myndighederne og presser på for bæredygtighed. Leverandører bliver nødt til at tage pengepungen frem for at sikre, at de opfylder myndighedernes krav, og forandringerne vil få en dominoeffekt gennem hele forsyningskæden.”

Susanne Baker,
assisterende direktør for klima, miljø og bæredygtighed hos Tech UK

Medarbejdere i lande med en veludviklet bæredygtighedsprofil har en tendens til at rangere deres miljømæssige og sociale påvirkning højt sammenlignet med medarbejdere i lande, hvor profilen ikke er så udviklet:

A horizontal bar chart showing Germany at 33% and Baltics at 13%
Tyskland33%
Italien33%
Frankrig31%
Holland31%
Spanien30%
Belgien29%
Norden29%
Mellemøsten28%
Storbritannien27%
Tyrkiet25%
Central-/Østeuropa18%
Grækenland15%
Balkan15%
Baltikum14%

“EU's fremtidige investeringer skal også knyttes til integrerede mål. Det glæder mig, at erhvervslivet investerer i bæredygtige løsninger, men måske bør staten støtte og bidrage til bæredygtige mål.”

Lina Sabaitienė,
stedfortrædende energiminister i Litauen
 

Forventer, at miljømæssige og sociale påvirkninger bliver vigtigere for erhvervslivet efter COVID:

Flest medarbejdere

 1. Mellemøsten (94%)
 2. Tyrkiet (90%)
 3. Grækenland (79%)

Færrest medarbejdere

 1. Norden (47%)
 2. Balkan (41%)

Bæredygtighed OG omkostningseffektivitet går hånd i hånd med det udstyr, der anvendes til at arbejde hjemmefra - lokale kulturer påvirker medarbejdernes indstilling:

Mest ønsket

 1. Grækenland (54%) Lang levetid
 2. Tyskland (52%) Strømbesparende
 3. Grækenland (51%) Begrænser affald

Mindst ønsket

 1. Belgien (37%) Lang levetid
 2. Belgien (31%) Strømbesparende
 3. Tyrkiet (28%) Begrænser affal

Miljømæssige og sociale hensyn vil være 100 % integrerede i planerne for tilbagevenden til arbejdspladsen:

Mest sandsynligt

 1. Mellemøsten (40%)
 2. Tyskland (37%)

Mindst sandsynligt

 1. Balkan (14%)
 2. Norden (17%)

Præferencen for at arbejde hjemmefra efter COVID vokser:

Mest ivrige

 1. Holland (37%)
 2. Spanien (35%)
 3. Belgien (34%)

Mindst ivrige

 1. Balkan (24%)
 2. Mellemøsten (17%)
 3. Tyrkiet (22%)

Virksomheder, der med størst sandsynlighed tillader hybridarbejde:

Holland (24%), Spanien (22%), Belgien (21%)

... og den største forskel mellem medarbejdernes og arbejdsgivernes forventninger til hybridarbejde

Tyskland (-16%), Italien (-15%), Baltikum (-15%), Balkan (-15%)

 

3: Opfyldelse af kundernes og medarbejdernes forventninger

Medarbejderne ser på bæredygtighed som noget at være stolt over og som en konkurrencefordel

Planer for tilbagevenden til arbejdspladsen og genopretning efter COVID er en vigtig del af forretningsagendaen i 2021. Men de foreliggende politikker for bedste praksis, når det gælder fjernarbejde, mener medarbejderne ikke er ambitiøse nok med hensyn til sociale og miljømæssige hensyn.

Kommentar fra Epson:

Medarbejderne engagerer sig mere og bliver længere i virksomheder, som har tydeligt definerede og efterlevede mål for bæredygtighed. Der er imidlertid en opfattelse af, at dette indebærer en meromkostning. Det behøver ikke være tilfældet. Ved at opgradere sin teknologi kan virksomhederne arbejde mere effektivt og bæredygtigt.

Darren Phelps
vicedirektør for erhvervssalg i Epson Europe
 

“Hovedfokus vil være på at stabilisere virksomhedens økonomi og cash flow. Miljøet og bæredygtigheden bliver ikke prioriteret, før vi kommer tilbage til normalen før COVID.” – Anonym respondent, Baltikum, millenniumgenerationen, specialist, IT og teknologi.

Det er klart, at programmer for genopretning skal støtte virksomhedens økonomiske sundhed, medarbejdernes velvære og bæredygtighedsmålene samtidig.

Bæredygtighed giver konkurrencefordele og forstærker varemærkets omdømme. I et studie udkonkurrerede 90 % af de produkter, der blev markedsført som bæredygtige, de konventionelle konkurrenter. Desuden vælger mere end 70 % af medarbejderne at arbejde i en virksomhed med en stærk miljømæssig agenda.

75% ønsker, at deres virksomhed skal fokusere mere på miljømæssige og sociale hensyn

Regionale forskelle i troen på, at bæredygtighed påvirker virksomhedsresultatet:

Stærkeste tro

 1. Grækenland
 2. Mellemøsten

Svageste tro

 1. Norden
 2. Baltikum

Regionale forskelle i holdninger til miljømæssige og sociale hensyn

Mest opmærksomhed

 1. Tyrkiet
 2. Mellemøsten
 3. Grækenland

Mindst opmærksomhed

 1. Norden
 2. Baltikum
 3. Belgien

Ikke alle tror, at virksomheder sætter bæredygtighed i centrum for købsbeslutninger: "Jeg ser ingen tendenser blandt de større virksomheder til at gøre bæredygtighed til den vigtigste prioritet. Statistikkerne er måske imponerende, men det er ikke det, kunderne ser på, når de køber."

Mark Sump
administrerende direktør i iDoc Services, UK

78% tror, at en stærk bæredygtighedsprofil påvirker varemærkeopfattelsen og resultatet

 

De, der mener, at grøn teknologi skal bruges til at forbedre deres virksomheds bæredygtighed:

A horizontal bar chart showing Turkey at 73% and Nordics at 33%
Tyrkiet73%
Mellemøsten62%
Grækenland63%
Italien57%
Spanien55%
Tyskland43%
Frankrig48%
Storbritannien48%
Balkan45%
Holland35%
Central-/Østeuropa45%
Belgien30%
Baltikum32%
Norden33%

"Teknologi gør kommunikationen mere dynamisk, giver mere effektive arbejdsredskaber og reducerer affald. Den skal dog være knyttet til den enkelte virksomheds kultur og værdier. Det er et middel, ikke et mål. Derfor er det kun nyttigt, hvis det hjælper teamet til at blive mere glade, fleksible og målrettede."

Marisa Tendero
administrerende direktør hos Noabrands, Spanien

65% tror, at bæredygtighed vil spille en endnu større rolle efter COVID

4: Arbejdsgiverhandlinger

Nye måder at arbejde på stiller nye krav til arbejdsgiverinfrastrukturen

For at blive en bæredygtig virksomhed skal man forandre kulturen. Virksomheder kan træffe bæredygtige købsbeslutninger, men dette er kun en del af løsningen. At agere bæredygtigt kræver, at man sammenfører teknologiske fremskridt med adfærdsmæssige ændringer. Virksomhedens lederskab er uhyre vigtigt.

Ifølge en undersøgelse fra Harvard Business School forventes cirka 16 % af alle medarbejdere at arbejde hjemmefra, længe efter at trusselsbilledet fra pandemien har lagt sig. Overgangen til hybridarbejde betyder, at virksomheder skal tage deres infrastrukturbehov op til fornyet overvejelse.

Beslutningstagere i hele virksomheden skal samarbejde for at forstå den øgede rolle, som miljømæssige og sociale hensyn spiller for deres valg. Da teknologien har muliggjort så mange forandringer, er det ikke overraskende, at vores undersøgelse viste, at IT-beslutningstagerne er blandt dem, der fører an.

 

Kommentar fra Epson:

Dette er en udfordring på både kort og lang sigt. I det umiddelbare kølvand fra pandemien vil virksomheder overveje, hvordan de skal udruste deres modeller for hybridarbejde. På lang sigt vil teknologisk innovation bidrage til at styrke hybridarbejdet, hvilket fremmer både bæredygtighed og effektivitet i fremtiden.

Darren Phelps
vicedirektør for erhvervssalg i Epson Europe

79% af IT-beslutningstagere mener, at miljømæssige, og sociale hensyn får større betydning i virksomheden og 75% af alle beslutningstagere i virksomheden ser en stigning.

Regionale forskelle i vigtigheden af bæredygtighed for erhvervslivet efter COVID-19:

Mest vigtigt

 1. Mellemøsten
 2. Tyrkiet
 3. Grækenland

Mindst vigtigt

 1. Baltikum
 2. Norden

Arbejdsgiverne er dog under halvt så tilbøjelige som medarbejderne til at tro, at grøn teknologi vil forbedre bæredygtigheden generelt.

41% i forhold til 83%

“Virksomheder har ændret deres arbejdsgange under pandemien, og det meste vil forblive sådan i fremtiden. At arbejde hjemmefra ændrer dokument- og kommunikationsflowet. Derfor kan det at finde den bedste teknologi ses som både en mulighed og en udfordring. Teknologien skal være kompakt, energieffektiv og pålidelig og skal kræve færre forbrugsmaterialer for at undgå service og ikke generere affald.”

Cristian Chelu
CHR Electronics Brașov, Rumænien.

Præference for fjernarbejde

Medarbejdere i Holland, Spanien, Belgien og Tyskland har den højeste præference for fjernarbejde.

Medarbejdere i Mellemøsten, Central-/Østeuropa og Tyrkiet har den laveste præference for fjernarbejde.

 

Medarbejdere, som mener, at deres arbejdsgiver helt og holdent har integreret bæredygtighed i politikkerne for tilbagevenden til arbejdspladsen og genopretning:

A horizontal bar chart showing the Middle East at 40% and Balkans at 14%
Mellemøsten40%
Tyskland37%
Tyrkiet34%
Italien33%
Storbritannien29%
Frankrig29%
Holland25%
Spanien21%
Belgien21%
Baltikum21%
Central-/Østeuropa20%
Grækenland17%
Norden17%
Balkan14%

Coronavirussen har tilskyndet mere end 50% af beslutningstagerne til at være mere opmærksomme på miljømæssige og sociale hensyn.

Regionale forskelle i prioritering af bæredygtige mål:

Højeste prioritet

 1. Tyskland
 2. Italien

Laveste prioritet

 1. Balkan
 2. Baltikum
 3. Grækenland
 

5: Teknologiens rolle

Implementering af bæredygtighed behøver ikke at indvirke på driften.

Mange virksomheder har tendens til at se på "det store billede", når de bliver spurgt om bæredygtighed: Solpaneler eller elbiler for eksempel. Løsninger, som forstyrrer driften og er meget dyre. I virkeligheden er der mange meget enklere, bæredygtighedstiltag, som kan gøre en stor forskel for en virksomheds miljømæssige - og økonomiske - succes.

Kommentar fra Epson:

Et enkelt skift fra laserudskrivning til Epsons varmefri inkjetteknologi til erhvervsudskrivning kunne spare europæiske virksomheder nok energi om året til at kunne forsyne 800.000 elbiler med strøm i et år, reducere energiomkostningerne med 152 millioner EUR og reducere CO2 -udslippet med 410 millioner kilo, en mængde der ellers ville kræve 19 millioner træer om året at absorbere. Ud over de miljømæssige fordele, som hjemmearbejde medfører i form af reduceret pendlertid og energibehov, kan virksomheder fortsætte med at træffe bæredygtige valg, som både forbedrer deres CO2-fodaftryk og bundlinjen.

Darren Phelps
vicedirektør for erhvervssalg i Epson Europe
 

Et eksempel er anvendelse af genbrugsmaterialer eller materialer, som har lav miljøpåvirkning. Alternativt kan du vælge et produkt, der holder længe, som er energieffektivt og som producerer intet eller meget lidt affald. Belysning kan for eksempel udgøre 20-50 % af en virksomheds energiomkostninger. Ved at skifte til LED-pærer og installere sensorer sparede en virksomhed £ 9.400 om året og reducerede sit CO2 -udslip med 36 tons årligt

Det er også vigtigt at opmuntre til en bæredygtig adfærd, for eksempel kun at udskrive, når der er behov for det. Men det er også vigtigt at vælge den teknologi, der passer bedst til virksomhedens behov. Printere tegner sig for cirka 10 % af en virksomheds energiforbrug, så det er vigtigt at vælge en, der tilbyder både kvalitet og bæredygtighed.

“Vi må se på, hvordan elektriske og elektroniske produkter passer ind i en cirkulær økonomi. Vi må bevæge os væk fra den gamle køb og smid væk-kultur og stræbe efter, at produkterne skal kunne bruges så længe som muligt, at de skal kunne repareres og vedligeholdes, og at de skal være mere energieffektive.”

Susanne Baker
assisterende direktør for klima, miljø og bæredygtighed hos Tech UK

79% af IT-chefer ser, at spørgsmål om miljømæssig og social påvirkning får en større rolle

Anekdotiske beviser fra vores undersøgelse viser, at mange medarbejdere stadig ikke kan se, hvordan teknologi kan forbedre deres miljøpåvirkning

“Vi er en virksomhed, som administrerer aftenskoler, så den eneste teknologi, vi bruger, er vores arbejdscomputere. Den forskel, vi kan gøre, er begrænset.”

Norden
babyboomer, marketing, uddannelse

16% af medarbejderne forventer at se mere kontaktløs eller smart teknologi på arbejdet 21% forventer flere enheder til færre brugere

 

Mest sandsynligt at se ændringer i enhedsbrug:

A horizontal bar chart showing Turkey at 91% and Nordics at 30%
Mellemøsten91%
Spanien84%
Tyrkiet80%
Storbritannien76%
Italien74%
Frankrig70%
Belgien69%
Grækenland68%
Holland66%
Tyskland62%
Central-/Østeuropa49%
Balkan42%
Norden36%
Baltikum30%

Mest sandsynligt at se ændringer i enhedsbrug:

 1. IT og telekommunikation
 2. professionelle tjenester og erhvervstjenester
 3. byggeri og konstruktion

Mindst sandsynligtat se ændringer i enhedsbrug:

 1. Sundhedsvæsenet
 2. den statslige og offentlige sektor
 3. logistik og detailhandel

Energieffektivitet, lang levetid og minimalt affald er medarbejdernes største forventninger til bæredygtighed.

Mest efterspurgt:

 1. Grækenland
 2. Tyskland

Mindst efterspurgt:

 1. Balkan
 2. Belgien

“Folk har det indtryk, at brugen af bæredygtig teknologi kun har lille effekt, men hvis hver enkelt af os gjorde, hvad vi kunne, ville effekten blive stor.”

Cristian Popa, Expert Copy Service, Rumænien

6: Tilbagevenden til arbejdspladsen

Sikkerhed, effektivitet og bæredygtighed vil have stor indflydelse på, hvor succesrige fremtidens arbejdspladser bliver

Der er ingen tvivl om, at medarbejderne ser anderledes på deres arbejdsliv efter COVID. Efter at have opdaget forbedringer i livskvaliteten, i bæredygtig adfærd og i balancen mellem arbejde og privatliv er medarbejderne interesserede i at beholde disse fordele og forbedre dem yderligere.

Af de mange overvejelser, som arbejdsgiverne har inkluderet i deres planer for tilbagevenden til arbejdspladsen og genopretning, ser det dog ikke ud til, at miljømæssige og sociale overvejelser står særlig højt på prioriteringslisten.

Medarbejderne er mere positive over for fjernarbejde end de virksomheder, der ansætter dem. Det kan føre til utilfredshed, hvis forventningerne ikke opfyldes. De, der har mulighed for at bibeholde modellen for fjernarbejde, er også klar over behovet for ansvarlig håndtering af den teknologi, der bruges ved hjemmearbejde. Dette skyldes ikke mindst, at medarbejderne - på trods af skattelettelser og andre initiativer - betaler for deres eget elforbrug, når de arbejder hjemmefra.

 

Kommentar fra Epson:

Personlig sikkerhed står højt på medarbejdernes agenda, og de vil lede efter smartere arbejdsmønstre og delt teknologi, der giver mulighed for "berøringsfri" interaktion, for eksempel fjernudskrivning, ekstern service eller brug af smartkort for at undgå at berøre maskiner, der bruges af flere personer.

Darren Phelps
VP of business sales at Epson Europe

Arbejdsgiverne er marginalt mere overbeviste om, at de bevarer en bæredygtig agenda end medarbejderne:

25% af medarbejderne mener, at miljømæssige og sociale hensyn er 100 % integrerede i planerne for tilbagevenden til arbejdspladsen, sammenlignet med vs 29% af arbejdsgiverne

Medarbejderne er mere end dobbelt så interesserede i at fortsætte fjernarbejde som deres arbejdsgivere:

28% medarbejdere kontra
vs
12% arbejdsgivere

“Coronakrisen har fremskyndet eksisterende tendenser i vores samfund og afdækket muligheden for at bevæge sig mod en mere produktiv, mere inkluderende og miljøvenlig økonomisk og social model.”

Albert Carné
koncerndirektør for bæredygtighed i Banc Sabadell, Spanien
 

58% Mere end halvdelen (58 %) af tilbagevendende medarbejdere forventer, at der bliver en gennemgang af delt udstyr

Icons of a lightbulb, a plug with leaves on the cable, and a tied bag with the recycling logo

Medarbejdere, der arbejder hjemmefra, ønsker at bidrage til bæredygtighed:

70% mener, at mindst en af faktorerne lang levetid, energieffektivitet og affaldsreduktion er vigtig, når det gælder teknologi, der bruges til hjemmearbejde.

 

7: Nuanceforskelle, hvad angår generations- og forretningsmodenhed

Yngre medarbejdere og kunder vil være de dominerende stemmer i løbet af det næste årti.

Alder har stor indvirkning på, hvordan virksomheder reagerer på bæredygtighedsaspektet, men som vores undersøgelse viser, handler det ikke kun om respondentens alder. "Ældre" plejer at udvise større modstand mod miljømæssige og sociale hensyn, mens "yngre" ofte er mere lydhøre.

Kommentar fra Epson:

Den ældre befolkning bør ikke afskrives som "ikke interesseret i bæredygtighed". På trods af ambivalens, når det gælder miljømæssige og sociale hensyn, satte både ældre medarbejdere og mere udviklede virksomheder stor pris på lang levetid, energieffektivitet og affaldsreduktion.

Darren Phelps
VP of business sales at Epson Europe
 

“Nu hvor flere fra millenniumgenerationen driver virksomhed og træffer erhvervsmæssige beslutninger, bliver bæredygtighed taget meget alvorligt,” siger Mark Williams, bæredygtigheds- og virksomhedsdirektør hos BlueLeaf, UK.

Både mere etablerede virksomheder (10+ år) og babyboomers (54+ år) var mindst tilbøjelige til at lægge vægt på miljømæssige og sociale hensyn, mens generation Z (<22 år) og millenniumgenerationen (22-37 år) samt nystartede virksomheder rangerede disse hensyn som deres højeste prioritering. Dette er vigtigt, da disse værdier også afspejles blandt yngre forbrugere.

"Flere og flere af vores kunder, især unge mennesker, sætter pris på det faktum, at en virksomhed har et formål ud over ren økonomisk fortjeneste." Elena Valderrábano, direktør for virksomhedsetik og bæredygtighed hos Telefónica, Spanien.

Generation Z er mere tilbøjelige til at sige, at overvejelser om miljømæssige og sociale hensyn bliver endnu vigtigere efter COVID:

A vertical bar chart showing Gen Z (under 22) at 75% and Baby boomer (54+) at 55%
Generation Z (under 22)76%
millenniumgenerationen (23-37)71%
eneration X (38-63)61%
babyboomers (54+)55%

Konklusion

Coronaviruspandemien har fremskyndet forandringer i adfærden og forventningerne hos både virksomheder og forbrugere. I hovedfasen af udbruddet lå virksomhedernes fokus af naturlige årsager på de økonomiske prøvelser, som udbruddet havde forårsaget. Men da landene begyndte at se fremad, begyndte miljømæssige og sociale hensyn at få større vægt.

Vores undersøgelse viste, at medarbejdere fra næsten alle adspurgte lande har en stor interesse i at se deres virksomheder fokusere på initiativer, som prioriterer deres personlige velbefindende ved tilbagevenden til arbejdet. De ønsker også at se, at virksomheden skaber strukturer, som anerkender det forandrede syn på balancen mellem arbejde og privatliv, og at de gør det på en måde, der bevarer og endda forbedrer miljøet som helhed.

Det er af afgørende betydning, at virksomhedsledere og beslutningstagere ser disse ændringer som en mulighed for at forbedre deres virksomheds tilbud og varemærkeopfattelse samt levere omkostningseffektive løsninger, der gavner virksomheden økonomisk og har en positiv indvirkning på miljømæssige og sociale hensyn. Bæredygtighed er en forretningskritisk ressource, og det er tid til at handle nu.

Anbefalinger fra Epsons indeks for et bæredygtigt arbejdsmiljø 2021

 • Fremskynd overgangen til smart teknologi og støt naturlig social afstand og produktivitet
 • Brug teknologier til fjerndiagnosticering for at reducere udstyrssvigt, nedetid, serviceomkostninger og personlige besøg
 • Brug samarbejdsteknologi for at give teams mulighed for at interagere eksternt uden at duplikere ressourcer og for at muliggøre et mere effektivt hybridarbejde
 • Vælg teknologi, der tilgodeser en cirkulær tilgang til bæredygtighed, som omfatter fremstilling, energiforbrug, robusthed (dvs. lang levetid) og minimering af affald.

Download PDF

 

“Da krisen var værst, var vi tvunget til at omprioritere, og her lå social og økonomisk stabilitet højt på listen. Men nu står den grønne omstilling på agendaen. Den er tilbage, og jeg tror, at det litauiske erhvervsliv er mere bevidst og åbent og mere i samklang med samfundet, end man skulle tro.”

Karolina Semionovaitė,
bæredygtighedschef hos "Swedbank", Litauen

Kontakt os i dag

Hvis du ønsker flere oplysninger om programmet, skal du blot udfylde nedenstående oplysninger. Du vil efterfølgende blive kontaktet af en medarbejder fra Epson.

STILLER DU ANDRE KRAV?
Felter, der er markeret med *, er obligatoriske